KINH TẾ VI MÔ

Review kinh nghiệm học môn kinh tế vi mô
Tổng quan môn học:
Nội dung: nghiên cứu những hành vi kinh tế cơ bản trên thị trường
Điểm đánh giá giảng viên (10%): chuyên cần, ko nghỉ quá 20% số buổi học quy định
Kiểm tra giữa kỳ (40%): 2 bài kiểm tra
Kiểm tra cuối kỳ (50%): hình thức trắc nghiệm 40 câu 60 phút 
Khối kiến thức: Đại cương
Dễ hay khó: Nhiều bạn sẽ khá bỡ ngỡ với môn học này vì nó khác xa so với các môn học bạn đã học trong suốt 12 năm qua, nhưng đường nản lòng môn này nếu chú ý học ngay từ đầu thì sẽ không quá khó đâu nhé. Hơn thế nữa bạn có thể bắt gặp những kiến thức này trong đời sống hằng ngày nên thú vị lắm nha!
Nội dung môn học: 
Học phần Kinh tế vi mô 1 gồm 8 chương
• Chương 1: Tổng quan về Kinh tế học. Đây là chương mở đầu cho môn Kinh tế học. Nội dung chương giới thiệu các khái niệm cơ bản về kinh tế học. Cần nắm một số khái niệm: Chi phí cơ hội, đường giới hạn khả năng sản xuất, sự khan hiếm phân tích cận biên…
• Chương 2: Cung-cầu. Đây là chương quan trọng nhất và là nền tảng để học những chương tiếp theo và xuất hiện khá nhiều trong đề thi. Cần nắm vững khái niệm cung, cầu, các nhân tố ảnh hưởng đến cung cầu, hàng hóa thay thế, hàng hóa bổ sung cân bằng thị trường & sự thay đổi trạng thái cân bằng, giá trần, giá sàn, chính sách thuế, trợ cấp
Tham khảo video bài giảng Lý thuyết cung cầu trên youtube của nhóm OTSV
• Chương 3: Độ co giãn. Các em cần nhớ công thức tính độ co giãn (gồm co giãn điểm và co giãn khoảng), các nhân tố ảnh hưởng đến độ co giãn của cầu, của cung. Mối quan hệ giữa Edp và doanh thu
• Chương 4: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng. Cần nắm các khái niệm lợi ích, lợi ích cận biên, quy luật lợi ích cận biên giảm dần, đường bàng quan, đường ngân sách, phân tích bàng quan ngân sách để chọn điểm tiêu dùng tối ưu
• Chương 5: Lý thuyết hành vi người sản xuất. Cần nắm các khái niệm về hiệu suất theo quy mô, năng suất trung bình AP, sản phẩm trung bình MP, quy luật năng suất cận biên giảm dần, chi phí kinh tế, chi phí kế toán, chi phí chìm, chi phí biến đổi VC, chi phí cố định FC, tổng chi phí TC, chi phí cận biên MC, các chi phí bình quân, doanh thu cận biên MR… Chương này có nhiều công thức và các ký hiệu nhiều bạn hay nhầm lẫn chị để ảnh dưới nhé
• Chương 6: Cấu trúc thị trường. Có bốn cấu trúc thị trường nhưng các bạn cần nắm chắc lý thuyết và các dạng bài tập về thị trường cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền bán. Thị trường cạnh tranh độc quyền và độc quyền tập đoàn xuất hiện ít trong đề thi và thường chỉ hỏi lý thuyết
• Chương 7: Thương mại quốc tế. Cần nắm khái niệm lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh, lợi ích của hoạt động xuất nhập khẩu, các chính sách thương mại quốc tế (thuế, trợ cấp, hạn ngạch…)
• Chương 8: Thất bại của thị trường. Các thất bại của thị trường và biện pháp can thiệp của chính phủ: Độc quyền, ngoại ứng, hàng hóa công cộng, phân phối thu nhập không công bằng, thông tin không hoàn hảo
( Đăng ký khóa học đầy đủ môn học Kinh tế vi mô tại Ôn thi sinh viên để nắm chắc kiến thức, làm chủ môn học và đạt được kết quả học tập cao)
Đây là môn thi trắc nghiệm và chia thành 2 phần câu hỏi: Bài tập và Lý thuyết
1.    Phần bài tập: Các dạng bài tập chủ yếu
Chương 2: Xác định điểm cân bằng thị trường, tính thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng, sự thay đổi của CS và PS khi có chính sách giá trần, giá sàn, thuế, trợ cấp
Chương 3: Tính độ co giãn theo công thức co giãn điểm hoặc co giãn khoảng. Các câu hỏi về mối quan hệ giữa Edp và doanh thu
Xem Video bài học liên quan đến độ co giãn và mối liên hệ giữa Edp và doanh thu tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=5CQ-uxvdPb0&list=RDCMUC3FHL-4vlxP1uKaZWWbI_bQ&index=11
Chương 4: Cho phương trình đường ngân sách và hàm tổng lợi ích U  xác định mức tiêu dùng tối ưu
Chương 5: Xác định hiệu suất theo quy mô. Tính các chi phí TC, VC, FC, ATC, AVC, AFC, MC. Xác định sản lượng để tối đa hóa lợi nhuận. Sự thay đổi của sản lượng khi đánh thuế
Video Phân biệt các loại chi phí ngắn hạn xem tại 
https://www.youtube.com/watch?v=1gWZBjpVhuM
Chương 6: Cấu trúc thị trường. Quyết định sản xuất, đóng cửa của hãng cạnh tranh hoàn hảo, thặng dư sản xuất của hãng CTHH, đường cung của hãng CTHH. Quyết định sản xuất của độc quyền. Tính chỉ số Lerner. Tính phần mất không DWL do độc quyền gây ra
Chương 7: Sự thay đổi của CS, PS và NSB khi xuất khẩu, nhập khẩu, đánh thuế, hạn ngạch
      2. Phần Lý thuyết
Đây là phần khó hơn và để nói từng chương phải học những gì là nhiều nhiều lắm và cũng không đủ. Tips chung cho phần này là phải bám sát các chương học nắm chắc các kiến thức từ định nghĩa, khái niệm đến nguyên nhân, kết luận và hệ quả của từng vấn đề. Cách học phần này hiệu quả nhất là sau mỗi chương, chị sẽ làm bài tập trắc nghiệm của chương đó để check và củng cố kiến thức của mình. Thường xuyên ôn tập lại kiến thức
Tài liệu ôn thi
Hãy ưu tiên sử dụng Slide của giảng viên, bài tập trong sách hướng dẫn học tập Nguyên lý kinh tế vi mô của trường và chú ý làm câu hỏi các năm trước nữa. Và sẽ tốt hơn rất nhiều nếu có nhiều bài tập trắc nghiệm sau mỗi chương học giúp các em ôn tập kiến thức. Mọi người có thể tham khảo khóa NEU Trắc nghiệm Kinh tế vi mô 1
Tham khảo: REVIEW KINH NGHIỆM ĐẠT HỌC BỔNG ( CẢ CHÍNH QUY VÀ CHẤT LƯỢNG CAO)
Tham khảo: REVIEW KINH NGHIỆM MÔN HỌC TOÁN CHO CÁC NHÀ KINH TẾ
Tham khảo: REVIEW KINH NGHIỆM MÔN HỌC KINH TẾ VĨ MÔ 
Tham khảo: REVIEW KINH NGHIỆM MÔN HỌC PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Tham khảo: REVIEW KINH NGHIỆM MÔN HỌC TRIẾT HỌC MÁC- LÊNIN
Tham khảo: NHỮNG KÊNH THÔNG TIN HỮU ÍCH DÀNH CHO SINH VIÊN