Đáp án 10 câu hỏi trắc nghiệm giáo trình mới, các em dùng để tham khảo học tập, trong quá trình làm khó tránh khỏi sai sót, các bạn có thể trao đổi và hỏi đáp cũng như phản hồi về group Góc ôn thi NEU Shares, đội ngũ Admin sẽ hỗ trợ học tập.

Ảnh group facebook
Nguyên lý kế toán NEU

Gắn tag:
Đáp án 8 chương trắc nghiệm nguyên lý kế toán NEU 


Chương 7: Kế toán nợ phải trả

Câu 1: Nợ phải trả ngắn hạn là nghĩa vụ tài chính phải thanh toán trong thời gian:

a. 1 năm
b. 1 chu kỳ kinh doanh
c. 2 năm
d. Cả (a) và (b)

Câu 2: Đối tượng phải đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp động là
a. Đơn vị sử dụng lao động
b. Người lao động
c. Cả người sử dụng lao động và người lao động
d. Nhà nước sẽ trích từ thuế để đóng cho người lao động

Câu 3: Khoản nào sau đây được ghi nhận là khách hàng ứng trước
a. Khách hàng thanh toán hết toàn bộ tiền hàng và nhận hàng vào tháng sau
b. Khách hàng thanh toán tiền dịch vụ bảo hiểm 2 năm tại ngày ký hợp đồng bảo hiểm
c. Khách hàng thanh toán tiền hàng nhưng hàng hóa đang trong quá trình vận chuyển đến cho khách hàng (chi phí vận chuyển do khách hàng chịu)
d. Không có phương án nào đúng
Giải thích: khách hàng ứng trước thể hiện khoản tiền khách hàng đưa trước cho công ty để mua hàng hóa dịch vụ các kì sau (đặt cọc trước)

Câu 4: Khoản nào sau đây không phải là doanh thu chưa thực hiện:
a. Khách hàng trả trước toàn bộ tiền hàng 50.000 để nhận được hàng tháng sau
b. Khách hàng trả trước tiền thuê văn phòng 1 năm là 120.000
c. Khách hàng trả trước tiền dịch vụ bảo hiểm cho 2 năm là 80.000
d. Không có phương án nào đúng

Câu 5: Công ty Bình Minh thuê mướn nhân sự quản lý với mức lương 50.000, các khoản giảm trừ lương bao gồm: các khoản bảo hiểm người lao động phải đóng: 5250, thuế thu nhập cá nhân 2075. Số bảo hiểm công ty phải đóng cho người lao động này là 10.750. Hãy cho biết chi phí tiền lương phát sinh là bao nhiêu:
a. 50.000
b. 60.750
c. 55.250
d. 68.075
Giải thích: 60.750 = 50.000 + 10.750

>> Thông tin và đăng ký học offline lớp Nguyên lý kế toán chinh phục A+ 

Câu 6: Trái phiếu được phát hành bởi:
a. Chính phủ
b. Doanh nghiệp
c. Kho bạc
d. Cả 3 phương án trên

Câu 7: Căn cứ xác định lãi trái phiếu phải trả cho trái chủ
a. Mệnh giá và lãi suất thị trường
b. Giá phát hành và lãi suất thị trường
c. Mệnh giá và lãi suất danh nghĩa
d. Giá phát hành và lãi suất danh nghĩa

>> Thử làm bài thi thử online 10 câu trắc nghiệm Nguyên lý kế toán. Full Tại đây

Câu 8: Công ty Ikeb phát hành 1.000 trái phiếu mệnh giá 10.000.000VNĐ có lãi suất danh nghĩa 9%. Nếu công ty phát hành trái phiếu ở giá phát hành nhỏ hơn mệnh giá thì:
a. Lãi suất thị trường đang nhỏ hơn lãi suất danh nghĩa
b. Lãi suất thị trường đang bằng lãi suất danh nghĩa
c. Lãi suất thị trường đang lớn hơn lãi suất danh nghĩa
d. Không có mối liên hệ giữa lãi suất thị trường và lãi suất danh nghĩa
Giải thích:  Vì Lãi suất thị trường đang lớn hơn lãi suất danh nghĩa. Khi đó, trái phiếu của doanh nghiệp không hấp dẫn cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Vì vây, doanh nghiệp sẽ phát hành trái phiếu tới giá nhỏ hơn mệnh giá để thu hút người mua trái phiếu

Câu 9: Công ty phát hành trái phiếu 10 năm có chiết khấu, phần chiết khấu trái phiếu sẽ được trình bày trên BCTC là một khoản
a. Nợ phải trả ngắn hạn, ghi âm
b. Nợ phải trả ngắn hạn, ghi dương
c. Nợ phải trả dài hạn, ghi âm
d. Nợ phải trả dài hạn, ghi dương

Câu 10: Khoản Nợ dài hạn đến hạn trả được ghi nhận là một khoản?
a. Nợ phải trả ngắn hạn
b. Nợ phải trả dài hạn
c. Tài sản ngắn hạn
d. Nguồn vốn chủ sở hữu

>> Đáp án 10 câu trắc nghiệm chương 6 môn Nguyên lý kế toán
>> Đáp án 10 câu trắc nghiệm chương 8 môn Nguyên lý kế toán

>> 
Xem danh sách tài liệu mới nhất ra mắt ngày 20/10/2021

Nguyên lý kế toán NEU 2020

 
Xem thêm
Học thêm Nguyên lý kế toán do trực tiếp chị Nguyễn Ngọc Linh truyền đạt kiến thức. Phương pháp học:
1. Học theo các video quay sẵn, mỗi video được chia nhỏ từ 10-20' từng chủ đề giúp người học không bị chán, học nhanh từng phần kiến thức.
2. Khóa học đính kèm tài liệu gồm: Đề thi giữa kì đã thi ở các kì trước, giải chi tiết TOÀN BỘ bài tập trong giáo trình (cả tự luận và trắc nghiệm), 
3. Phần mềm thi thử trắc nghiệm cuối kỳ (dựa theo đề thi thật), có bấm giờ làm bài, trả điểm, kết quả, giải thích chi tiết
4. Tương tác với người dạy: group zalo hỏi đáp suốt cả kì học (nhóm VIP cho học viên) hoặc có phần bình luận ngay trong khóa học.
5. Khóa học cập nhật liên tục update mới (nếu có) và đề thi mẫu mới (nếu có) trong cả kỳ học
Đối tượng tham gia (band 0 => 8+)
Tất cả các bạn sinh viên học lại từ đầu
Tất cả các bạn sinh viên trong quá trình luyện đề và ôn tập kiến thức.
Link khóa học: https://onthisinhvien.com/khoa-hoc-6491134649958400