Đáp án 10 câu hỏi trắc nghiệm giáo trình mới, các em dùng để tham khảo học tập, trong quá trình làm khó tránh khỏi sai sót, các bạn có thể trao đổi và hỏi đáp cũng như phản hồi về group Góc ôn thi NEU Shares, đội ngũ Admin sẽ hỗ trợ học tập.
Ảnh group facebook
Nguyên lý kế toán NEU

Gắn tag: Đáp án 8 chương trắc nghiệm nguyên lý kế toán NEU 


Chương 6: Kế toán tài sản cố định

Câu 1: Chi phí phun sơn ô tô tải trước khi đưa vào sử dụng làm phương tiện vận chuyển hàng hóa được tính vào:
a. Chi phí quản lý doanh nghiệp
b. Chi phí bán hàng
c. Chi phí khác
d. Nguyên giá TSCĐ

Câu 2: Chênh lệch giữa giá bán và giá trị còn lại trên sổ sách của TSCĐ khi nhượng bán TSCĐ được ghi nhận vào:
a. Chi phí khác hoặc Thu nhập khác
b. Chi phí tài chính hoặc Doanh thu hoạt động tài chính
c. Lợi nhuận của doanh nghiệp
d. Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 3: Khấu hao TSCĐ hữu hình được kế toán ghi nhận vào:
a. Chi phí kinh doanh trong kỳ
b. Trừ vào lợi nhuận chưa phân phối
c. Trừ vào nguyên giá TSCĐ hữu hình
d. Các phương án trên đều đúng
e. Các phương án trên đều sai

Câu 4: Lệ phí trước bạ của ô tô dùng cho hoạt động bán hàng được tính vào
a. Nguyên giá TSCĐ
b. Chi phí bán hàng
c. Chi phí khác
d. Chi phí trả trước dài hạn

Câu 5: Thuế tiêu thụ đặc biệt của ô tô nhập khẩu từ nước ngoài được ghi nhận:
a. Không được tính vào nguyên giá TSCĐ
b. Chỉ được tính vào nguyên giá TSCĐ khi được phép của cơ quan có thẩm quyền
c. Được tính toàn bộ vào nguyên giá TSCĐ
d. Được tính một phần vào nguyên giá TSCĐ

>> Thông tin và đăng ký học offline lớp Nguyên lý kế toán chinh phục A+ 

Câu 6: Chỉ tiêu nào sau đây được tính bằng: Số dư Nợ của TK TSCĐ trừ đi số dư Có của TK Khấu hao TSCĐ:
a. Nguyên giá TSCĐ hữu hình
b. Hao mòn TSCĐ hữu hình
c. Giá trị còn lại TSCĐ hữu hình
d. Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 7: Khoản thuế nhập khẩu phải nộp khi mua TSCĐ từ nước ngoài:
a. Tính vào chi phí khác
b. Tính vào chi phí mua hàng
c. Tính vào nguyên giá TSCĐ
d. Tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp

Thử làm bài thi thử online 10 câu trắc nghiệm Nguyên lý kế toán. Full Tại đây

Câu 8: TSCĐ có thể được tính khấu hao theo phương pháp nào sau đây?
a. Phương pháp khấu hao đường thẳng
b. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh
c. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm
d. Tất cả đều đúng

Câu 9: Nguyên giá TSCĐ được ghi nhận theo nguyên tắc nào:
a. Giả định hoạt động liên tục
b. Nguyên tắc giá gốc
c. Nguyên tắc thận trọng
d. Nguyên tắc cơ sở dồn tích

Câu 10: Sửa chữa nâng cấp TSCĐ nhằm kéo dài tuổi thọ, tăng công suất sản xuất của TSCĐ sẽ được ghi nhận:
a. Tăng  nguyên giá TSCĐ
b. Giảm giá trị hao mòn của TSCĐ
c. Tăng giá trị hao mòn và không ảnh hưởng đến giá trị còn lại của TSCĐ
d. Tăng giá trị hao mòn và giảm giá trị còn lại của TSCĐ

>> Đáp án 10 câu trắc nghiệm chương 5 môn Nguyên lý kế toán
>> Đáp án 10 câu trắc nghiệm chương 7 môn Nguyên lý kế toán

>> Xem danh sách tài liệu mới nhất ra mắt ngày 20/10/2021

Nguyên lý kế toán NEU 2020

 
Xem thêm
Học thêm Nguyên lý kế toán do trực tiếp chị Nguyễn Ngọc Linh truyền đạt kiến thức. Phương pháp học:
1. Học theo các video quay sẵn, mỗi video được chia nhỏ từ 10-20' từng chủ đề giúp người học không bị chán, học nhanh từng phần kiến thức.
2. Khóa học đính kèm tài liệu gồm: Đề thi giữa kì đã thi ở các kì trước, giải chi tiết TOÀN BỘ bài tập trong giáo trình (cả tự luận và trắc nghiệm), 
3. Phần mềm thi thử trắc nghiệm cuối kỳ (dựa theo đề thi thật), có bấm giờ làm bài, trả điểm, kết quả, giải thích chi tiết
4. Tương tác với người dạy: group zalo hỏi đáp suốt cả kì học (nhóm VIP cho học viên) hoặc có phần bình luận ngay trong khóa học.
5. Khóa học cập nhật liên tục update mới (nếu có) và đề thi mẫu mới (nếu có) trong cả kỳ học
Đối tượng tham gia (band 0 => 8+)
Tất cả các bạn sinh viên học lại từ đầu
Tất cả các bạn sinh viên trong quá trình luyện đề và ôn tập kiến thức.
Link khóa học: https://onthisinhvien.com/khoa-hoc-6491134649958400