Đáp án 10 câu hỏi trắc nghiệm giáo trình mới, các em dùng để tham khảo học tập, trong quá trình làm khó tránh khỏi sai sót, các bạn có thể trao đổi và hỏi đáp cũng như phản hồi về group Góc ôn thi NEU Shares, đội ngũ Admin sẽ hỗ trợ học tập.

Ảnh group facebook
Nguyên lý kế toán NEU

Gắn tag: Đáp án 8 chương trắc nghiệm nguyên lý kế toán NEU 

 
Chương 8: Kế toán vốn chủ sở hữu

Câu 1: Tổng giá trị của vốn chủ sở hữu bằng
a. Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Lợi nhuận chưa phân phối + Cổ phiếu quỹ
b. Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Thặng dư vốn cổ phần  + Cổ phiếu quỹ
c. Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Thặng dư vốn cổ phần  - Lợi nhuận chưa phân phối
d. Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Thặng dư vốn cổ phần  + Lợi nhuận chưa phân phối – Cổ phiếu quỹ

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai?
a. Cổ phiếu thường là cổ phiếu có quyền nhận cổ tức
b. Cổ phiếu ưu đãi là cổ phiếu có quyền nhận cổ tức
c. Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu có quyền nhận cổ tức
d. Cổ phiếu thường thường có mệnh giá xác định

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng?
a. Cổ phiếu ưu đãi thường không có mệnh giá xác định
b. Cổ phiếu ưu đãi thường được phát hành với giá trị thấp hơn mệnh giá
c. Mệnh giá của cổ phiếu thường không thể hiện giá trị thị trường của cổ phiếu đó
d. Mệnh giá của cổ phiếu thường thấp hơn giá trị thị trường của cổ phiếu

Câu 4: Khoản lợi nhuận chưa phân phối là:
a. Một bộ phận của vốn đầu tư của chủ sở hữu
b. Kết quả kinh doanh của công ty sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
c. Là một khoản mục chi phí trên báo cáo kết quả kinh doanh
d. Là một khoản mục thu nhập trên báo cáo kết quả kinh doanh

Câu 5: Cổ phiếu quỹ thường được công ty tiến hành mua lại nhằm mục đích:
a. Làm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hàng trên thị trường
b. Công ty mua cổ phiếu quỹ để thưởng cho nhân viên
c. Với mục đích đầu tư
d. Tất cả các câu trên

>> Thông tin và đăng ký học offline lớp Nguyên lý kế toán chinh phục A+ 

Câu 6: Việc ghi sổ kế toán nghiệp vụ trả cổ tức sẽ được thực hiện:
a. Ngày công bố thông tin cổ tức
b. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức
c. Ngày thanh toán cổ tức
d. Ngày công bố thông tin và ngày thanh toán cổ tức

Câu 7: Ngày 21/6/2018, Công ty cổ phần Vinatex (hiện có 260.000.000 cổ phần đang lưu hành) công bố quyết định chia cổ tức với tỷ lệ thực hiện 20% tương đương tỷ lệ 10: 1. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu và giá trị cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường: 25.000 đồng/cổ phần. Nghiệp vụ này sẽ làm lợi nhuận chưa phân phối (Đvt: triệu đồng)
a. Tăng 1.300.000
b. Tăng 520.000
c. Giảm 1.300.000
d. Giảm 520.000
Giải thích: 1.300.000 = 260.000.000 x 20%x25.000

>> Thử làm bài thi thử online 10 câu trắc nghiệm Nguyên lý kế toán. Full Tại đây

Câu 8: Trong năm 2018, Công ty cổ phần Tôn Hoa Sen có: tổng doanh thu bán hàng: 1.989.000, lợi nhuận gộp: 817.000.000, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp: 229.000.000, các chi phí khác: 57.500.000, cổ tức bằng tiền trả cho cổ phiếu thường: 321.800.000 đồng. Thuế Thu nhập doanh nghiệp là 28%. Chi phí thuế TNDN năm 2018 của Tôn Hoa Sen là (Đơn vị: Đồng):
a. 58.436.000
b. 247.940.000
c. 148.540.000
d. 157.836.000
Giải thích: 148.540.000 = (817.000.000 – 229.000.000 – 57.500.000)x28%

Câu 9: Trên bảng CĐKT, mục vốn chủ sở hữu, cổ phiếu thường sẽ được trình bày:
a. Sau cổ phiếu ưu đãi
b. Là một bộ phận của thặng dư vốn cổ phần
c. Là một bộ phận của vốn đầu tư của chủ sở hữu
d. Là một bộ phận của cổ phiếu quỹ

Câu 10: Thu nhập trên một cổ phiếu của một công ty sẽ tăng lên trong trường hợp:
a. Thanh toán cổ tức bằng tiền cho cổ phiếu thường
b. Thanh toán cổ tức bằng tiền cho cổ phiếu ưu đãi
c. Phát hành thêm cổ phiếu thường
d. Công ty mua cổ phiếu quỹ
Giải thích: Vì số lượng lưu hành cổ phiếu trên thị trường giảm làm thu nhập trên 1 cổ phiếu tăng lên
 

>> Đáp án 10 câu trắc nghiệm chương 7 môn Nguyên lý kế toán

>> Xem danh sách tài liệu mới nhất ra mắt ngày 20/10/2021

Nguyên lý kế toán NEU 2020

 
Xem thêm
Học thêm Nguyên lý kế toán do trực tiếp chị Nguyễn Ngọc Linh truyền đạt kiến thức. Phương pháp học:
1. Học theo các video quay sẵn, mỗi video được chia nhỏ từ 10-20' từng chủ đề giúp người học không bị chán, học nhanh từng phần kiến thức.
2. Khóa học đính kèm tài liệu gồm: Đề thi giữa kì đã thi ở các kì trước, giải chi tiết TOÀN BỘ bài tập trong giáo trình (cả tự luận và trắc nghiệm), 
3. Phần mềm thi thử trắc nghiệm cuối kỳ (dựa theo đề thi thật), có bấm giờ làm bài, trả điểm, kết quả, giải thích chi tiết
4. Tương tác với người dạy: group zalo hỏi đáp suốt cả kì học (nhóm VIP cho học viên) hoặc có phần bình luận ngay trong khóa học.
5. Khóa học cập nhật liên tục update mới (nếu có) và đề thi mẫu mới (nếu có) trong cả kỳ học
Đối tượng tham gia (band 0 => 8+)
Tất cả các bạn sinh viên học lại từ đầu
Tất cả các bạn sinh viên trong quá trình luyện đề và ôn tập kiến thức.
Link khóa học: https://onthisinhvien.com/khoa-hoc-6491134649958400