TRIẾT HỌC MÁC LENIN VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Ngày: 18/03/2023

CÁCH ĐẠT ĐIỂM A MÔN TRIẾT HỌC MAC-LENIN

Triết học là bộ môn nghiên cứu về những vấn đề chung và cơ bản của con người, thế giới quan và vị trí của con người trong thế giới quan, những vấn đề có kết nối với chân lý, sự tồn tại, kiến thức, giá trị, quy luật, ý thức, và ngôn ngữ (Cre: Wikipedia)

Nghe đến đây chắc hẳn nhiều bạn cực kì mơ hồ bởi đến khái niệm được đúc kết cũng vô cùng trựu tượng. Tuy nhiên, môn học này không thực sự khó và vẫn có các tips để các bạn đạt điểm cao môn học này. Hãy cùng OTSV đọc kỹ bài viết dưới đây nhé.

1. Chương trình học môn Triết học Mac-Lenin

Theo giáo trình chung, chúng ta sẽ phải học 3 phần nội dung chính:
giáo trình triết học mac-lenin
Chương 1🍀: TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
I. Triết học và vấn đề cơ bản của triết học
II. Triết học mác - lênin và vai trò của triết học mác - lênin trong đời sống xã hội
⇒ Xem thêm: Triết học và vai trò triết học trong đời sống hiện nay

Chương 2🍀: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
I. Vật chất và ý thức
II. Phép biện chứng duy vật
III. Lý luận nhận thức

Chương 3🍀: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ
I. Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội
II. Giai cấp và dân tộc
III. Nhà nước và cách mạng xã hội
IV. Ý thức xã hội
V. Triết học về con người

Học và ôn tập kiến thức Triết học Mác Lênin TẠI ĐÂY

2. Review đề thi

Đề thi cuối kỳ: Xem tại đây
OTSV cung cấp số lượng lớn đề thi ôn tập FREE với độ xát lên đến 90% 
so với đề thi thật.
đề thi triết học mac-lenin

📍Đề thi giữa kỳ

Thi giữa kỳ có thể có nhiều hình thức: bài thuyết trình nhóm hoặc bài tiểu luận. Thường các thầy cô sẽ lấy điểm bài tiểu luận để làm điểm 40%.
Đề tài tiểu luận sẽ được thầy cô đưa trước từ đầu năm để mọi người có thời gian chuẩn bị, cũng có thể lựa chọn đề tài bên ngoài những đề tài mà thầy cô đưa miễn là nó phù hợp nội dung môn học.

📍Đề thi cuối kỳ

Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính
Số câu: 80 câu/50 phút
Nội dung: Trải dài tất cả các chương từ chương 1 đến chương 3

Cần tập trung chú ý những nội dung quan trọng:
-  Vật chất, ý thức, mối quan hệ vật chất và ý thức
-  2 nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật
-  Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật
-  Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
-  Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
-  Giai cấp và đấu tranh giai cấp

📍Kinh nghiệm thi:

  • Ôn kỹ kiến thức cơ bản của từng chương, từng phần nhỏ, đầu tư thời gian cho việc học.
  • Đọc kỹ đề vì có những đáp án đọc qua rất giống nhau
  • Học theo keyword

3. Kinh nghiệm học tập

  • Note lại những ví dụ minh họa mà thầy cô nhắc đến, từ ví dụ đó hiểu rõ hơn về kiến thức môn học
  • Sư tầm kiến thức tổng hợp để dễ ôn tập và khả năng "trúng tủ" cao. Có thể tham khảo: TỔNG HỢP KIẾN THỨC TRIẾT HỌC
  • Trong quá trình học tập, nghiên cứu nếu có điều gì không hiểu sinh viên nên trao đổi trực tiếp với giảng viên trong  các buổi học.
Tham khảo: REVIEW KINH NGHIỆM ĐẠT HỌC BỔNG ( CẢ CHÍNH QUY VÀ CHẤT LƯỢNG CAO)
 CƯƠNG
Tham khảo: REVIEW CÁCH LÀM BÀI TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC MÁC LÊ NIN