Liên hệ mời tài trợ Ôn thi sinh viên HL

 
Tài trợ Ôn thi sinh viên
 
Ôn thi sinh viên HL vinh dự nhận các lời mời tài trợ hoặc hỗ trợ các chương trình hoạt động hướng tới cộng đồng sinh viên nói chung và các bạn sinh viên năm nhất, năm hai các trường đại học nói riêng:
 
  • NEU - Đại học Kinh tế Quốc dân,
  • HUCE - Đại học Xây dựng Hà nội,
  • UEH - Đại học Kinh tế Thành phố HCM,
  • UEL - Đại học Kinh tế Luật TP HCM,
  • TMU - Đại học Thương mại, và
  • AOF - Học viện tài chính.

Các bạn sinh viên trong các câu lạc bộ, hội sinh viên, và hội đồng hương sinh viên có thể liên hệ với các anh chị ở Ôn thi sinh viên bằng email hoặc hotline. Chi tiết:
  • Email: info@onthisinhvien.com
  • Hotline: 0947 0909 81 - Mr Hưng hoặc 0345 899 842 - Ms Mai

Chúc các bạn sinh viên sẽ có ngày càng nhiều các chương trình hoạt động kết nối, khuấy động tinh thần học tập và phát triển bản thân trong quãng thời gian đẹp nhất của thời sinh viên. 

Tài trợ Ôn thi sinh viên

Tài trợ Ôn thi sinh viên


Chương trình NEU Youth Festival 2021