Tài khoản 007 - Ngoại tệ các loại theo thông tư 107/tt-btc

Ngày: 15/10/2021

TÀI KHOẢN 007
NGOẠI TỆ CÁC LOẠI

trích Thông tư 107-2017-TT-BTC.pdf tải về 

1- Nguyên tắc hạch toán

1.1- Tài khoản này phản ánh tình hình thu, chi, còn lại theo nguyên tệ của các loại ngoại tệ ở đơn vị.
1.2- Trên Tài khoản này không quy đổi các đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam.
1.3- Kế toán chi tiết Tài khoản 007 theo từng loại ngoại tệ.

2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 007- Ngoại tệ các loại

Bên Nợ: Số ngoại tệ thu vào.
Bên Có: Số ngoại tệ xuất ra.
Số dư bên Nợ: Số ngoại tệ còn lại.

Hy vọng qua bài viết này, sẽ giúp các bạn sinh viên có thể hiểu nguyên tắc kế toán và cách định khoản tài khoản 007 - Ngoại tệ các loại những đơn vị hành chính sự nghiệp.
Chúc các bạn nắm được kiến thức và đạt điểm cao môn học!
Xem thêm
Tài khoản 413 - chênh lệch tỷ giá hối đoái
Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính
Tài khoản 615 - Chi phí hoạt động tài chính