Đáp án Bài kiểm tra giữa kỳ Nguyên lý kế toán - ĐH Thương Mại (TMU)

Ngày: 09/04/2020

ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

THI GIỮA KỲ MỚI NHẤT


Đáp án một số bài tập trong sách trường Đại học Thương Mại (TMU), các em dùng để tham khảo học tập. Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi sai sót, các góp ý, phản hồi và hỏi đáp đăng bài trực tiếp tại group Góc ôn thi TMU - Chia sẻ tài liệu và đề thi, đội ngũ Admin sẽ hỗ trợ học tập 24/7.
 
Tự học TMU

Tag: TMU Nguyên lý kế toán
Nhóm zalo giải đáp kiến thức NLKT TMU: https://zalo.me/g/aiorho364 . Mật khẩu: OTSV

ĐỀ BÀI


ĐÁP ÁN


Yêu cầu 1:
Phân loại tài sản: Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, Phải thu khách hàng, Tạm ứng, Hàng hóa, Hàng mua đang đi đường, Hao mòn TSCĐ HH, Tài sản cố định hữu hình, 
Phân loại nguồn vốn: Vay và nợ thuê tài chính, Phải trả người bán, Nguồn vốn kinh doanh, Lãi chưa phân phối
Ta có: Tổng tài sản  = Tổng nguồn vốn
=> 80.000 + 900.000 + 45.000 + 15.000 + 950.000 + 300.000 - 50.000 + 900.000 = 500.000 + 450.000 + 2.000.000 + X 
=> X = 3.140.000 - 2.950.000 = 190.000

>> Xem thêm chữa đề thi online 2021

Yêu cầu 2:
(1)
Nợ TK 156: 200.000
Có TK 151: 200.000
(2)
Nợ TK 152: 60.000
Nợ TK 133: 6.000
Có TK 111: 16.000
Có TK 331: 50.000
(3) 
Nợ TK 341: 200.000
Có TK 112: 200.000
(4)
Nợ TK 141: 10.000
Có TK 111: 10.000
(5) 
Nợ TK 111: 10.000
Có TK 131: 10.000
(6) 
Nợ TK 331: 20.000
Có TK 112: 20.000
(7)
Nợ TK 211: 200.000
Có TK 411: 200.000

Yêu cầu 3: 
Tham khảo cách làm được hướng dẫn bởi chị Nguyễn Ngọc Linh tại: Kênh Ôn thi sinh viên

 

Hướng dẫn cách trình bày số dư âm TK 421 trên Bảng cân đối kế toán và phản ánh chữ T như thế nào?
Giải đề thi cuối kỳ trường Đại học Thương Mại
Liệt kê các chứng từ cần thiết cho một nghiệp vụ kinh tế
Hãy theo dõi các chủ đề này tại fanpage: Onthisinhvien.com hoặc website: https:onthisinhvien.com

Giải bài tập chương 5 Đại học Thương Mại (TMU)
Đăng ký nhận tài liệu Nguyên lý kế toán (TMU)

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT