TỔNG HỢP CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI THUẾ NEU

Ngày: 27/05/2022

Bài viết này sẽ được tổng hợp lại 20 câu hỏi nhận định đúng sai từ các đề luyện tập trong khóa học NEU EBOOK Thuế Dạng bài này chắc chắn sẽ có trong đề thi cuối kỳ và chiếm khoảng 2 điểm trên tổng bài thi (update theo đề gần đây nhất).

  1. Thuế TTĐB và thuế GTGT tại VN đánh vào tất cả các khâu của quá trình sản xuất, kinh doanh.
  2. Thuế TNCN hiện nay tại VN áp dung biểu thuế suất tỷ lệ và lũy tiến.
  3. Doanh nghiệp ở VN không phải nộp thuế TNDN đối với thu nhập chuyển nhượng tài sản.
  4. Doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu trong nước không phải kê khai, nộp thuế TTĐB.
  5. Thuế TTĐB hiện nay áp dụng biểu thuế suất tỷ lệ.
  6. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam chỉ gồm các công dân của Việt Nam.
  7. Hóa đơn bán hàng áp dụng cho đối tượng kinh doanh không nộp thuế GTGT.
  8. Hàng không chịu thuế GTGT ở VN khi xuất khẩu sẽ được hoàn thuế nếu có.
  9. Thuế GTGT là loại thuế bảo hộ hàng hóa sản xuất trong nước.
  10. Thuế TTĐB ở VN đánh vào mặt bằng nước hoa, mỹ phẩm.
  11. Đối tượng nộp thuế của thuế TNDN là tổ chức và cá nhân có hoạt động kinh doanh.
  12. Thuế GTGT đầu vào được tính căn cứ trên doanh thu hàng hóa bán ra trong kỳ.
  13. Hàng hóa chịu thuế TTĐB ở VN khi bán vào khu chế xuất sẽ không chịu thuế GTGT.
  14. Con riêng của vợ sẽ không tính giảm trừ gia cảnh cho chồng.
  15. Kỳ tính thuế TNDN của doanh nghiệp không vượt quá 12 tháng.
  16. Thuế suất 0% và không chịu thuế của thuế GTGT là giống nhau khi xuất khẩu hàng hóa không chịu thuế.
  17. Biểu thuế TNDN ở VN hiện nay là biểu thuế lũy tiến toàn phần tạo công bằng theo chiều dọc.
  18. Thuế là khoản thu bắt buộc mang tính hoàn trả trực tiếp.
  19. Tất cả các doanh nghiệp có lợi nhuận tại VN đều phải đóng thuế TNDN.
  20. Trường hợp trong tháng doanh nghiệp không phát sinh doanh thu thì DN không phải làm tờ khai thuế GTGT.
>> Xem giải chi tiết (3 câu đầu) tại Đề 6 NEU EBOOK Thuế (free)
>> Xem giải chi tiết (câu 4-7) tại Đề 1 NEU EBOOK Thuế
>> Xem giải chi tiết (câu 8-12) tại Đề 2 NEU EBOOK Thuế 
>> Xem giải chi tiết (câu 13-17) tại Đề 3 NEU EBOOK Thuế 
>> Xem giải chi tiết (câu 18-19) tại Đề 4 NEU EBOOK Thuế 
>> Xem giải chi tiết (câu 20) tại Đề 5 NEU EBOOK Thuế 
Tham khảo thêm giải chi tiết các câu đúng sai và các dạng bài tập khác môn Thuế
Tham khảo thêm Video bài giảng chi tiết môn Thuế