Review đề thi hết học phần QUẢN TRỊ KINH DOANH
và chia sẻ kinh nghiệm ôn thi

Hôm nay các NEUers vừa thi xong Quản trị kinh doanh, về các bạn review lại cho GIGI toàn điểm 9 với 9,25. Để thoả mãn sự tò mò của mọi người, đài tiếng lói HL đã làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ với 1 học viên đạt 9,25 nhằm tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại có nhiều bạn sinh viên đạt điểm cao như vậy. 

Đầu tiên, bạn A+ (GIGI tạm gọi vậy nha, bạn ý ngại quá hông mún tiết lộ tên) khẳng định đề năm nay không quá khó, ít câu bài tập vận dụng, chủ yếu là lý thuyết.

 1. Về hình thức thi trắc nghiệm, đề gồm 40 câu làm trong thời gian là 60 phút.

 2. Về phần nội dung:

  a. Phần Bài tập gồm 4 đến 5 câu, theo bạn A+, chỉ cần áp dụng công thức cơ bản (từ 1 đến 2 công thức) là đều làm được, không có dạng quá khó hay đánh đố sinh viên. Các dạng bài tập hay gặp gồm:

 • Doanh lợi vốn kinh doanh

 • Doanh lợi vốn tự có

 • Doanh lợi doanh thu

 • Sức sản xuất của 1 đồng vốn kinh doanh

 • Số vòng luân chuyển vốn 

 • Số ngày bình quân của một kỳ luân chuyển vốn

  b. Phần Lý thuyết, chủ yếu rơi vào các phần sau:

 • Chương 6: Kỹ năng quản trị, Phong cách quản trị

 • 1 số câu vận dụng thực tế, vd: công ty Viettel thuộc loại doanh nghiệp nào? (kinh doanh, công ích hay xã hội?)

 • Môi trường kinh doanh chiếm từ 2 đến 3 câu

 • Đối tượng quản trị kinh doanh

 • 1 câu liên quan đến xí nghiệp

 • Phân loại hoạt động kinh doanh (sản xuất đơn chiếc)

 • 2 câu chu kỳ kinh doanh

 • Mô hình kinh doanh

 • Nhân tố nào sau đây thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp hoặc môi trường bên trong doanh nghiệp?

      3. Chia sẻ kinh nghiệm ôn thi:

 • Ôn kỹ giáo trình, highlight/ đánh dấu những phần khái niệm, đặc điểm, tính chất

 • Nhớ các đề mục, để rút gọn thời gian tra cứu tài liệu

 • Đặt mục tiêu thời gian làm bài để đẩy nhanh tốc độ làm các câu dễ và tập trung suy nghĩ cho các câu khó. 

***Tài liệu được mang vào phòng thi: những tài liệu liên quan đến môn học như giáo trình, slide, vở ghi,..(nhưng chủ yếu là dùng giáo trình)***

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của bạn A+ về đề thi trắc nghiệm hết học phần QUẢN TRỊ KINH DOANH 2020 và kinh nghiệm ôn thi để đạt điểm tốt.

Chúc các bạn ôn thi hiệu quả và đạt kết quả cao!!!