Các trường hợp không trích khấu hao tscđ MỚI NHẤT 2021

1- Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, TRỪ những TSCĐ sau đây:

  • TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.
  • TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).
  • TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.
  • TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).
  • TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.
  • TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.
enlightenedNhư vậy về nguyên tắc, mọi TSCĐ, BĐSĐT dùng để cho thuê của doanh nghiệp có liên quan đến sản xuất, kinh doanh (gồm cả tài sản CHƯA DÙNG, KHÔNG CẦN DÙNG, CHỜ THANH LÝ) đều phải trích khấu hao theo quy định hiện hành.  
  • Khấu hao TSCĐ dùng trong sản xuất, kinh doanh và khấu hao BĐSĐT => định khoản vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ (TK 627, TK 641, TK 642). Ví dụ: Nợ TK 627 Có TK 214
  • Khấu hao TSCĐ chưa dùng, không cần dùng, chờ thanh lý => định khoản vào chi phí khác (TK 811). Ví dụ: Nợ TK 811 Nợ TK 214 Có TK 211 Xóa sổ tài sản cố đinh.
enlightenedĐối với các TSCĐ đã KHẤU HAO HẾT (đã thu hồi đủ vốn), nhưng vẫn còn sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì KHÔNG được tiếp tục trích khấu hao.
 

2. Bài tập vận dụng

Công ty tiến hành thanh lý một máy móc thiết bị dùng cho hoạt động bán hàng đã bị hư hỏng. Theo biên bản thanh lý TSCĐ số 1 ngày 21/4: Nguyên giá TSCĐ: 420.000, đã khấu hao 414.000. Chi phí thanh lý chi bằng tiền mặt 1.100, trong đó thuế GTGT: 100 (phiếu chi số 10), phế liệu thu hồi nhập kho trị giá ước tính 2.000. Biết rằng thiết bị này đã ngừng sử dụng từ ngày 01/4, doanh nghiệp áp dụng pp tính khấu hao bình quân cho tài sản với số khấu hao là 4.000/tháng.
Yêu cầu:
Định khoản và xác định tháng 4 có trích khấu hao không?

Hướng dẫn:
a)
Nợ TK 811: 6.000
Nợ TK 214: 414.000
Có TK 211: 420.000
b)
Nợ TK 811: 1.000
Nợ TK 133: 100
Có TK 111: 1.100
c)
Nợ TK 152: 2.000
Có TK 711: 2.000

Tài sản này vẫn trích khấu hao mặc dù đã ngừng sử dụng nhé.

Bài tập về nhà

Khấu hao tháng 4 trích là bao nhiêu?
 
Đỗ Văn Hưng - Nguyễn Ngọc Linh
Admin học tập
Liên hệ ngay
 
Xem thêm
Dạng bài tập lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ. Học miễn phí tại kênh Youtube Ôn thi sinh viên. Follow kênh