Mẫu đề thi trắc nghiệm Kinh tế vi mô NEU

 

Kinh tế vi mô là môn học đại cương bắt buộc với tất cả sinh viên NEU. Tuy môn học này không quá khó nhưng nếu không có phương pháp học hợp lý thì sẽ khó có thể đạt điểm cao.. 

Ở bài viết này, mình sẽ giới thiệu mẫu đề thi Trắc nghiệm Kinh tế vi mô cuối kỳ để mọi người có thể tham khảo cấu trúc đề thi, tìm ra cách học cũng như chiến lược ôn thi để các bạn có thể chinh phục điểm A, A+ nhé!

 

>>Tham gia các group để cùng ôn tập Kinh tế vi mô: Vi mô K63 NEU

>> Đăng ký học đầy đủ khóa học ngay tại Onthisinhvien

 

1. Điều gì chắc chắn gây ra sự giảm xuống của giá cân bằng?

A.            Cả cung và cầu đều tăng

B.            Sự giảm xuống của cầu kết hợp với sự tăng lên của cung

C.           Sự tăng lên của cầu kết hợp với sự giảm xuống của cung

D.           Cả cung và cầu đều giảm

2.  Một hãng nên đóng cửa sản xuất nếu tổng doanh thu:

A.            Lớn hơn chi phí cố định

B.            Nhỏ hơn tổng chi phí

C.           Nhỏ hơn tổng chi phí biến đổi

D.           Lớn hơn tổng chi phí biến đổi

3. Độ dốc của đường bàng quan được gọi là:

A.            Tỷ lệ thay thế cận biên

B.            Tỷ lệ chuyển đổi cận biên

C.           Xu hướng cận biên trong tiêu dùng

D.           Xu hướng cận biên trong sản xuất

 

>> Xem đáp án và hướng dẫn giải chi tiết ở đây:

 

4. Theo quan điểm của xã hội, một nhà độc quyền sản xuất quá ít vì đặt giá:

A.            Lớn hơn chi phí cận biên

B.            Lớn hơn chi phí trung bình

C.           Nhỏ hơn chi phí cận biên

D.           Nhỏ hơn chi phí trung bình

5. Để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp phải:

A.            Sản xuất một lượng tại đó độ dốc đường tổng doanh thu bằng độ dốc đường tổng chi phí.

B.            Tối thiểu hóa chi phí

C.           Tối đa hóa lợi nhuận đơn vị sản phẩm

D.           Tối đa hóa doanh thu

6. Một nhà độc quyền sẽ giảm mức giá tối đa hóa lợi nhuận nếu:

A.            Chi phí cố định trung bình giảm

B.            Chi phí cố định giảm xuống

C.           Chi phí cận biên giảm

D.           Tổng chi phí trung bình giảm

7. Thu nhập Bảo tăng làm tăng cầu về đĩa USB của Bảo. Đối với Bảo, đĩa USB là: 

A.            Hàng hóa bình thường

B.            Hàng hóa thay thế cho bất kỳ hàng hóa nào

C.           Hàng hóa bổ sung cho bất kỳ hàng hóa nào

D.           Hàng hóa cấp thấp

8. Điều nào dưới đây KHÔNG làm dịch chuyển đường cầu đối với thịt bò?

A.            Giá hàng hóa thay thế cho thịt bò tăng lên

B.            Người tiêu dùng thích thịt bò hơn

C.           Giá thịt bò giảm xuống

D.           Thu nhập người tiêu dùng tăng lên

9. Đường cầu và đường cung về hàng hóa A là Pd = 300-6Q, Ps = 20+8Q. Thặng dư tiêu dùng tại mức giá cân bằng là:  

A.            CS = 1600

B.            CS = 1200

C.           CS = 3200

D.           CS = 2400

10. Hình dưới cho thấy nền kinh tế hiện đang ở điểm B. Chi phí cơ hội việc di chuyển từ điểm B đến điểm A là: 

A.            120 TV LCD phải được hi sinh để sản xuất thêm 20 TV plasma

B.            20 TV LCD phải được hi sinh để sản xuất thêm 30 TV plasma

C.           30 TV LCD phải được hi sinh để sản xuất thêm 40 TV plasma

D.           40 TV LCD phải được hy sinh để sản xuất thêm 120 TV plasma

11. Khi một quốc gia mở cửa cho phép thương mại quốc tế và trở thành nhà xuất khẩu hàng hóa thì: 

A.            Phần bị thiệt hại của người tiêu dùng trong nước lớn hơn phần được lợi của nhà sản xuất trong nước.

B.            Phần bị thiệt hại của nhà sản xuất trong nước lớn hơn phần được lợi của người tiêu dùng trong nước.

C.           Phần được lợi của nhà sản xuất trong nước lớn hơn phần bị thiệt hại của người tiêu dùng trong nước.

D.           Phần được lợi của người tiêu dùng trong nước lớn hơn phần bị thiệt hại của nhà sản xuất trong nước.

>> Kiểm tra đáp án tại: 

 

12. Mai có thể mua A hoặc B. Giá của cả A và B là S1. Khi chi tiêu hết thu nhập, Mai thu được lợi ích cận biên từ mua A là 10 và từ B là 8. Mai sẽ không có lợi hơn nếu:

A.            Mua ít hơn cả A và B

B.            Mua ít A hơn và nhiều B hơn

C.           Mua nhiều A hơn và ít B hơn

D.           Mua nhiều A hơn và ít B hơn

13. Hàm tổng lợi ích và hàm tổng chi phí của một hoạt động như sau: TB= 200Q- Q^2, TC=200+20Q+0.5Q^2. Quy mô hoạt động để tối đa hóa lợi ích ròng là:

A.            Q=50

B.            Q=200

C.           Q=60

D.           Q=100

14. Một nhà độc quyền có hàm cầu P=100-0.1Q và tổng chi phí TC=50Q+30000. Thặng dư tiêu dùng tại mức tối đa hóa lợi nhuận là:

A.            125000

B.            62500

C.           32500

D.           31250

15. Một nhà độc quyền có hàm cầu P=1000-Q, TC=300Q+32500. Mức giá và sản lượng tối ưu cho xã hội của hãng là:

A.            P=300 và Q=700

B.            P=350 và Q=650

C.           P=650 và Q=350

D.           P=500 và Q=500

16. Câu hỏi nào sau đây là phân tích kinh tế học thực chứng?

A.            Trường có nên cung cấp thêm hỗ trợ tài chính?

B.            Nếu học phí đại học tăng, quy mô lớp học có giảm không?

C.           Đại học có nên cắt giảm học phí để kích thích tuyển sinh?

D.           Trường có nên cung cấp chỗ gửi xe miễn phí cho sinh viên?

17. Quan điểm về an ninh quốc phòng trong việc hạn chế thương mại quốc tế thường được đưa ra bởi:

A.            Người dân

B.            Đại diện bộ quốc phòng

C.           Đại diện các ngành sản xuất

D.           Quan chức ngoại giao nước ngoài

18. Đặc điểm nào dưới đây không phải của cạnh tranh độc quyền?

A.            Ngành gồm nhiều hãng

B.            Các hãng chọn sản lượng ở mức chi phí cận biên bằng doanh thu cận biên

C.           Các hãng là những người tối đa hóa lợi nhuận

D.           Sản phẩm của các hãng trong ngành đồng nhất

19. Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí TC=Q^2+Q+169. Mức giá và sản lượng hòa vốn của hãng là:

A.            P=27 và Q=13

B.            P=20 và Q=10

C.           P=27 và Q=10

D.           P=13 và Q=27

20. Với 1,2,3 và 4 công nhân, hãng có thể sản xuất lần lượt 4,9,12,14 sản phẩm X mỗi ngày. Sản phẩm cận biên của người công nhân thứ ba là:

A.            9 sản phẩm

B.            5 sản phẩm

C.           4 sản phẩm

D.           3 sản phẩm

21. Khi giá tăng 15% dẫn đến doanh thu giảm 10%, ta có thể kết luận:

A.            Cầu co giãn

B.            Cầu co giãn đơn vị

C.           Cầu hoàn toàn không co giãn

D.           Cầu không co giãn

22. Hàng hóa nào sau đây có độ co giãn của cầu theo giá nhỏ nhất?

A.            Sữa cô gái Hà Lan

B.            Sữa Vinamilk

C.           Sữa Dozzi

D.           Sữa

23. Thị trường có xu hướng tạo ra một lượng hàng hóa công cộng:

A.            Bằng mức tối ưu xã hội

B.            Nhiều hơn mức tối ưu xã hội

C.           Ít hơn mức tối ưu xã hội

D.           Bằng mức làm tối đa tổng lợi ích xã hội

24. Nếu chi phí sản xuất Smartphone tăng, bạn dự đoán rằng trên thị trường Smartphone sẽ:

A.            Giảm cung của Smartphone, tăng giá và giảm lượng cầu

B.            Giảm cung của Smartphone, giảm giá và tăng lượng cầu

C.           Giảm cung của Smartphone, tăng giá và giảm cầu

D.           Tăng cung của Smartphone, tăng giá và giảm cầu

25. Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm của độc quyền tập đoàn?

A.            Mỗi hãng đối diện với một đường cầu nằm ngang

B.            Ngành chỉ gồm một hãng

C.           Lượng bán của một hãng sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến hãng khác

D.           Các hãng tối đa hóa doanh số bán

26. A trồng lúa và B nuôi cá. Trong trường hợp nào thì A và B không thể thu được lợi ích từ trao đổi?

A.            A không thích tiêu dùng cá và B không thích tiêu dùng lúa.

B.            B trồng cây và nuôi cá đều tốt hơn A

C.           Cả A và B đều có thể thu được lơi ích trong tất cả các trường hợp

D.           A trồng lúa tốt hơn B và B nuôi cá tốt hơn A

27. Công nghệ sản xuất điện thoại di động tiên tiến hơn sẽ làm cho:

A.            Đường cầu dịch chuyển lên trên

B.            Đường cung dịch chuyển sang bên phải

C.           Cả đường cung và cầu đều dịch chuyển lên trên

D.           Cả đường cung và cầu đều dịch chuyển sang trái

28. Mô hình đường cầu gãy trong độc quyền tập đoàn:

A.            Giả định rằng các đối thủ sẽ đáp lại sự giảm giá và lờ đi sự tăng giá

B.            Nói rằng giá sẽ không đổi cho dù có sự dao động của cầu

C.           Cho biết mức giá hiện hành được xác định như thế nào

D.           Giả định rằng doanh thu cận biên đôi khi tăng cùng với sản lượng

29. Cung bánh quy giảm làm tăng giá bánh quy từ 10 lên 20 và lượng cầu giảm từ 700000 xuống còn 500000. Bạn có thể kết luận rằng:

A.            Cung về bánh quy là không co giãn

B.            Cầu về bánh quy là không co giãn

C.           Cung về bánh quy là co giãn

D.           Cầu về bánh quy là co giãn

30. Một nền kinh tế có đường giới hạn năng lực sản xuất được minh họa bởi phương trình sau: 2X^2+Y^2=225. Nếu Y=5 thì lượng X tối đa có thể sản xuất được là bao nhiêu?

A.            X=15

B.            X=5

C.           X=20

D.           X=10

31. Đường giới hạn khả năng sản xuất là ranh giới giữa:

A.            Những người muốn có giới hạn và những người không có giới hạn

B.            Những sự kết hợp của hàng hóa và dịch vụ có thể được sản xuất và những thế có thể được tiêu thụ

C.           Những tài nguyên bị giới hạn và những tài nguyên không giới hạn

D.           Những sự kết hợp của hàng hóa và dịch vụ có thể được sản xuất và những kết hợp không thể

32. Các đợt tiêm phòng để chống lại Covid-19 sẽ tạo ra

A.            Ngoại ứng tiêu cực

B.            Ngoại ứng tích cực

C.           Cung cấp hàng hóa công cộng

D.           Thất bại thị trường

33. Điều nào dưới đây luôn luôn đúng?

A.            Lợi nhuận kế toán luôn dương

B.            Lợi nhuận kinh tế luôn dương

C.           Lợi nhuận kế toán lớn hơn hoặc bằng lợi nhuận kinh tế

D.           Lợi nhuận kinh tế lớn hơn hoặc bằng lợi nhuận kế toán

34. Đối với hai hàng hóa bổ sung hoàn hảo trong tiêu dùng thì:

A.            Đường bàng quan là đường thẳng có độ dốc không đổi

B.            Đường bàng quan là đường thẳng đứng

C.           Đường bàng quan có dạng chữ L

D.           Đường bàng quan là đường cong

35. Giả sử giá của các hàng hóa tăng gấp đôi và thu nhập cũng tăng gấp đôi. Câu nào sau đây là đúng?

A.            Độ dốc của đường ngân sách tăng lên

B.            Đường ngân sách dịch chuyển thành một đường ngân sách mới

C.           Điểm kết hợp giữa tiêu dùng tối ưu vẫn giữ nguyên

D.           Độ dốc của đường ngân sách giảm xuống

36. Nếu đường MC nằm phía dưới đường AVC thì khi sản lượng tăng lên điều nào dưới đây là đúng:

A.            ATC không đổi

B.            AFC tăng lên

C.           AVC tăng lên

D.           AVC giảm xuống

37. Đường bàng quan của người tiêu dùng không thể cắt nhau vì giả định rằng:

A.            Lợi ích cận biên giảm dần khi tiêu dùng nhiều hàng hóa đó

B.            Sở thích hoàn thành

C.           Sở thích mang tính bắc cầu

D.           Đường bàng quan có độ dốc âm

38. Việc đặt trợ cấp xuất khẩu đối với một sản phẩm sẽ khiến cho:

A.            Người bán trong nước được lợi và người mua trong nước bị thiệt

B.            Người bán trong nước bị thiệt và người mua trong nước được lợi

C.           Người bán trong nước được lợi và người mua trong nước được lợi

D.           Người bán trong nước bị thiệt và người mua trong nước bị thiệt

39. Đường tổng sản phẩm là đồ thị của:

A.            Sản lượng tối đa đạt được từ mỗi số lượng đầu vào biến đổi được sử dụng

B.            Sản lượng tối thiểu đạt được từ mỗi số lượng đầu vào biến đổi được sử dụng

C.           Chi phí tối thiểu để sản xuất một số lượng nhất định đầu ra sử dụng những công nghệ khác nhau

D.           Lợi nhuận tối đa đạt được từ mỗi đơn vị sản phẩm bán ra

40. Nếu A và B là 2 loại hàng hóa thay thế trong tiêu dùng và chi phí nguồn lực để sản xuất ra hàng hóa A giảm xuống, thì giá của:

A.            A sẽ giảm và B sẽ tăng

B.            Cả A và B đều giảm

C.           A sẽ tăng và B sẽ giảm

D.           Cả A và B đều tăng

 

>> Tham khảo thêm nhiều đề trắc nghiệm hơn ở đây: Khóa trắc nghiệm Vi mô

>> Khóa Ebook đầy đủ các nội dung: NEU Ebook Plus Vi mô