CÁC LỆNH AUTOCAD CƠ BẢN
Autocad liên tục nâng cấp từ 2007, 2010,… và hiện tại là 2023 ở mỗi phiên bản rất nhiều lệnh mới được sinh ra, vì vậy việc học Autocad với nhiều người trở lên vô cùng phức tạp.
Nhưng chỉ với những lệnh rất cơ bản dưới đây sẽ khiến việc học autocad của bạn dễ dàng hơn bao giờ hết. Và sau đây mình sẽ đưa anh em tới chìa khóa thành công.
  1. Các lệnh vẽ hình học cơ bản
Lệnh Viết tắt Chức năng
Line L Vẽ đoạn thẳng
Circle C Vẽ hình trơn
Rectang Rec Vẽ hình chữ nhật
Point PO Chấm 1 điểm
Ellipse EL Vẽ hình Elip
Polyline PL Vẽ đa giác (tam giác, tứ giác, ngũ giác,…)
 
  1. Các lệnh điều chỉnh đối tượng
Lệnh Viết tắt Chức năng
Move M Di chuyển đối tượng
Rotate RO Xoay đối tượng
Erase E Xóa đối tượng
Offset O Vẽ đường thẳng song song
Copy CO Copy các đối tượng
Scale SC Phóng to, thu nhỏ hình vẽ
Trim TR Cắt các hình vẽ giao nhau
 
  1. Các lệnh thiết lập và quản lý
Lệnh Viết tắt Chức năng
Options OP Quản lý cài đặt
Drafting Settings DS Quản lý các thiết lập bắt điểm
Layer LA Hiệu chỉnh layer
Units UN Đơn vị bản vẽ
 
  1. Các lệnh điều chỉnh khung hình
Lệnh Chức năng
Zoom Lăn banh xe chuột để thu, phóng bản vẽ
Pan Bấm giữ chuột giữa để di chuyển bản vẽ
 
  1. Các lệnh ghi kích thước, diện tích
Lệnh Viết tắt Chức năng
Dimstyle D Quản lý kiểu đường ghi kích thướcDim
Dimlinear Dli Ghi kích thước đường thẳng
Dimaligned Dal Ghi kích thước xiên
Dimcontinue Dco Ghi kích thước nối tiếp
Area AA Tính diện tích
Dimedit DED Chỉnh sửa kích thước
 
Trên đây mình đã thống kê các lệnh cơ bản trong CAD mà anh em hay dùng, mình mong đó đem lại giá trị cho anh em và chúc anh em thành công.
---------------
Xem thêm tại: Group học tập và trao đổi kinh nghiệm: https://www.facebook.com/groups/onthinuce