Đáp án 10 câu hỏi trắc nghiệm giáo trình mới, các em dùng để tham khảo học tập, trong quá trình làm khó tránh khỏi sai sót, các bạn có thể trao đổi và hỏi đáp cũng như phản hồi về group Góc ôn thi NEU Shares, đội ngũ Admin cùng chị Nguyễn Ngọc Linh sẽ hỗ trợ học tập.
Ảnh group facebook

Nguyên lý kế toán NEU
Cập nhật: 11:24 03-11-2021

Gắn tag: Đáp án 8 chương trắc nghiệm nguyên lý kế toán NEU 

Chương 1 Tổng quan về kế toán


1- Trắc nghiệm Chương 1 Giáo trình Nguyên lý kế toán NEU

Chương 1: Tổng quan và phân tích nghiệp vụ kinh tế. Sẽ giới thiệu về môn học nguyên lý kế toán như nguyên tắc kế toán, cách định khoản kế toán. Trong phần này, chị Nguyễn Ngọc Linh HL sẽ chia sẻ đáp án và bài giảng video.

Câu 1: Phương án nào sau đây không phải là một chức năng của kế toán?
 1. Nhận biết
 2. Sự thẩm tra
 3. Ghi nhận
 4. Cung cấp thông tin
 
Câu 2: Tuyên bố nào dưới đây về các đối tượng sử dụng thông tin kế toán là không đúng?
 1. Ban quản trị là người dùng thông tin bên trong
 2. Các cơ quan thuế là người dùng thông tin bên ngoài
 3. Những chủ nợ hiện tại là người sử dụng thông tin bên ngoài
 4. Các cơ quan ban hành luật là những người sử dụng thông tin bên trong
 
Câu 3: Nguyên tắc giá phí phát biểu rằng:
 1. Lúc đầu tài sản phải được ghi theo giá vốn và được điều chỉnh khi giá thị trường thay đổi
 2. Các hoạt động của một thực thể phải được tách bạch với chủ sở hữu
 3. Tài sản phải được ghi theo giá gốc của chúng
 4. Chỉ ghi các nghiệp vụ có thể được biểu hiện bằng tiền vào sổ sách kế toán
 
Câu 4: Tuyên bố nào dưới đây về các giả định kế toán là đúng?
 1. Những giả định cơ bản giống như các nguyên tắc kế toán
 2. Giả định thực thể kinh doanh nói rằng nên có một đơn vị cụ thể có trách nhiệm giải thích
 3. Giả định về đơn vị tiền tệ cho phép công việc kế toán đo được đạo đức của người lao động
 4. Công ty hợp danh không phải là thực thể kinh doanh
 
Câu 5: Có 3 loại thực thể kinh doanh:
 1. Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ, và công ty hợp danh
 2. Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và tập đoàn
 3. Doanh nghiệp một thành viên, công ty hợp danh và công ty cổ phần
 4. Công ty tài chính, sản xuất và dịch vụ

  >> Thông tin và đăng ký học offline lớp Nguyên lý kế toán chinh phục A+
 
Câu 6: Trước 31/12/2012, Công ty Stoneland có tài sản là 35.000 và có vốn chủ sở hữu là 20.000. Nợ phải trả của công ty vào ngày 31/12/2012 là (đvt 1.000đ):
 1. 15.000
 2. 10.000
 3. 25.000
 4. 20.000

 Câu 7: Trong năm 2012, tài sản của công ty G đã giảm 50.000 và nợ phải trả của công ty giảm 90.000. Do đó, vốn chủ sở hữu của công ty (đvt 1.000đ) đã:
 1. Tăng 40.000
 2. Giảm 140.000
 3. Giảm 40.000
 4. Tăng 140.000

Thử làm bài thi thử online 10 câu trắc nghiệm Nguyên lý kế toán. Full Tại đây

Câu 8: Tuyên bố nào sau đây là sai:
 1. Báo cáo lưu tuyển tiền tệ tóm tắt thông tin về các dòng tiền vào (số thu) và dòng ra (các khoản chi) trong một giai đoạn nhất định
 2. Bảng cân đối kế toán thể hiện tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu vào một ngày nhất định
 3. Báo cáo kết quả kinh doanh thể hiện doanh thu, chi phí, những thay đổi trong vốn chủ sở hữu, và thu nhập vòng hay lỗ ròng phát sinh trong một giai đoạn nhất định
 4. Báo cáo vốn chủ sở hữu tóm tắt những thay đổi trong vốn chủ sở hữu trong một giai đoạn nhất định

Câu 9: Báo cáo tài chính cho biết tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu là:
 1. Báo cáo kết quả kinh doanh
 2. Báo cáo vốn chủ sở hữu
 3. Bảng cân đối kế toán
 4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Kênh youtube học tập: Ôn thi sinh viên 


Câu 10: Các dịch vụ do kế toán viên công chứng cung cấp bao gồm:
 1. Kiểm toán, hoạch định thuế và tư vấn quản trị
 2. Kiểm toán, lập dự toán và tư vấn quản trị
 3. Kiểm toán, lập dự toán và tính toán chi phí
 4. Kiểm toán nội bộ, lập dự toán, và tư vấn quản trị

Đáp án 10 câu hỏi trắc nghiệm Nguyên lý kế toán NEU (Chuong 2)

Xem danh sách tài liệu mới nhất ra mắt ngày 20/10/2021


Nguyên lý kế toán NEU 2020
 
2- Bài giảng chương 1 Giáo trình Nguyên lý kế toán NEU 2020
 1. Video 1 - Nguyên lý kế toán dạy cho bạn điều gì?. Xem video 1
 2. Video 2 - Các mẫu báo cáo tài chính Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo vốn chủ sở hữu. Xem video 2
 3. Video 3.1 - Hiểu thế nào về Tài khoản Tài sản. Xem video 3.1 
 4. Video 3.2 - Hiểu thế nào về TK Nguồn vốn và TK Chi phí. Xem video 3.2 
 5. Video 3.3 - Hiểu thế nào về TK Doanh thu và Nguyên tắc định khoản. Xem video 3.3 
 6. Bài 4 - Bài tập luyện tập về phân loại Tài sản, Nguồn vốn, Chi phí, Doanh thu. Vào luyện tập
 7. Video 5 - Các công thức kế toán và bài tập ứng dụng. Xem video 5 
 8. Video 6 - Bài tập ứng dụng Phương trình kế toán. Xem video 6 
 9. Video 7.1 - Hướng dẫn định khoản kế toán. Xem video 7.1 
 10. Video 7.2 - Ví dụ luyện tập các bước định khoản kế toán. Xem video 7.2 
 11. Video 8 - Các bút toán điều chỉnh và Ví dụ thực tế. Xem video 8 
 12. Video 9 - Hướng dẫn cách lập bảng cân đối thử. Xem video 9 
 13. Video 10 - Hướng dẫn lập báo cáo kết quả kinh doanh. Xem video 10 
 14. Video 11 - Hướng dẫn lập báo cáo vốn chủ sở hữu. Xem video 11 
 15. Video 12 - Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán. Xem video 12 
 16. Video 13 - Hướng dẫn phản ánh lên tài khoản kế toán. Xem video 13 
 17. Video 14: Nguyên tắc kế toán. Xem video 14 
 18. Bài kiểm tra hết chương 1. Làm test
 

Review khóa ôn thi Nguyên lý kế toán chị Nguyễn Ngọc Linh. Xem chi tiết
Link khóa học: https://onthisinhvien.com/khoa-hoc-6491134649958400