Chúc mừng sự kiện đã thành công rực rỡ 

 

Cuộc thi viết “𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐈𝐑𝐑𝐎𝐑 - 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐦𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐲𝐨𝐮 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭”.  

Nội dung chính : “Hãy chia sẻ về những điều bạn coi là " không hoàn hảo" của chính bản thân mình, những điều mà bạn đang ở trong đó hoặc chứng kiến từ cuộc sống xung quanh, cách mà chính bản thân đã" yêu lấy chúng", "chấp nhận chúng" và "làm chúng trở nên hoàn thiện hơn", đừng quên đính kèm cảm xúc của bạn trên chặng đường đó nhé!

Đối tượng : Dành cho học sinh , sinh viên toàn quốc 

Đơn vị tổ chức : Ban Phát Thanh & Tuyên Truyền -NEU