Cách tra cứu tài liệu hồng A+ trên shopee HL

Shopee HL (hay còn gọi là Shopee Ôn thi sinh viên HL): các em có thể tìm kiếm sản phẩm theo bảng tra cứu tài liệu hồng A+ dưới đây một cách dễ dàng. 

Tra cứu tài liệu hồng A+ trên shopee HL

 

1- Tài liệu hồng A+ (ZALO VIP) - Link shopee

Chủ nghĩa xã hội khoa học (VIP) Nguyên lý kế toán (VIP) Toán cho các nhà KT (tích hợp) VIP
Kinh tế lượng (VIP) Pháp luật đại cương (VIP) Vi mô 1 CQ (tích hợp) (VIP)
Kinh tế chính trị Mác Lê Nin (VIP) Quản lý học (VIP) Vĩ mô 1 (tích hợp) (VIP)
Lịch sử Đảng CS VN (VIP) Quản trị kinh doanh 1 (VIP) Vi mô 1 CLC (vi mô tiếng anh) Microeconomics
Lý thuyết tài chính TT (VIP) Triết học Mác lê Nin (VIP) Vi mô 2
Lý thuyết xs thốg kê toán 1 (VIP)    


2- Tài liệu hồng A+ - Link shopee

C
Chính sách kinh tế đối ngoại
Chủ nghĩa xã hội khoa học - VIP
Chuyên đề đàm phán kinh tế quốc tế
Công pháp quốc tế
Cơ sở dữ liệu /(lý thuyết cơ sở dữ liệu) 

D
Dân số phát triển
Đại số
Đường lối Cách mạng

G
Giao dịch và đàm phán kinh doanh

H
Hệ thống thông tin quản lý
Hệ thống Thông tin Kế Toán
Hội nhập kinh tế quốc tế

K
Kế toán công
Kế toán công ty
Kế toán quản trị 1
Kế toán quản trị 2
Kế toán quốc tế 
Kế toán tài chính 1 (2013 bản cứng - ibx page, 2020 bản web)
Kế toán tài chính 2
Kế toán tài chính 3
Kĩ năng quản trị
Kiểm soát quản lý
Kiểm toán căn bản
Kiểm toán hoạt động
Kiểm toán tài chính 1
Kinh tế ASEAN
Kinh tế chính trị Mác Lê Nin - VIP
Kinh tế đầu tư
Kinh tế lượng - VIP
Kinh tế nguồn nhân lực 1
Kinh tế phát triển
Kinh tế quốc tế 1
Kinh tế quốc tế 2
Kinh tế thương mại

L
Lập quản lý dự án đầu tư
Lịch sử các học thuyết kinh tế
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - VIP
Lý thuyết tài chính tiền tệ - VIP
Lý thuyết xs thống kê toán 1 - VIP

M
Maketing căn bản
Marketing dịch vụ
Marketing điện tử
Marketing quốc tế
Marketing xã hội
Mô hình toán kinh tế

N
Ngân hàng thương mại 1
Ngân hàng thương mại 2
Nghiệp vụ ngoại thương 2
Nguyên lý kế toán - VIP
Nguyên lý thống kê
Nghiên cứu marketing

P
Pháp luật đại cương - VIP
Pháp luật kinh doanh
Phát triển nguồn nhân lực
Phân tích BCTC
Phân tích và đầu tư chứng khoán
Phân tích kinh doanh

Q
Quản lý học - VIP
Quản trị chiến lược
Quản trị kinh doanh 1 - VIP
Quản trị kinh doanh thương mại
Quản trị Marketing
Quản trị nhân lực
Quản trị rủi ro
Quản trị tài chính
Quản trị tài chính quốc tế

T
Tài chính công 1
Tài chính công 2
Tài chính doanh nghiệp
Tài chính quốc tế 1
Thẩm định dự án đầu tư
Thị trường bất động sản
Thị trường chứng khoán
Thống kê kinh doanh
Thuế
Thuế quốc tế
Tiếng anh CN Kế Toán 
Toán cho các nhà kinh tế (tích hợp) VIP
Toán tài chính
Triết học Mác lê Nin - VIP
Tư tưởng HCM
Truyền thông marketing tích hợp
Thống kê trong kinh tế & kinh doanh

V
Vật lý đại cương 
Vĩ mô 1 (tích hợp) VIP
Vi mô 1 (chất lượng cao)
Vi mô 1 (chính quy) (tích hợp) - VIP
Vi mô 2
Vĩ mô 2

Sản phẩm note là sản phẩm để đặt chung cho các môn có giá trị tương đương, và cần note là tên môn gì khi ibx riêng cho shopee HL để được ad lên đơn đúng môn.
1- sp note 20K 

Giấy thi NEU

 

NEU hồng

NEU hồng

NEU hồng

NEU hồng

NEU hồng