Tổng hợp slide và video bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học

Trích dẫn: GV Mai Quốc Dũng, Trường đại học HUFI. HUFI là Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM.
- Mình biết một số bạn sinh viên sẽ lười nghe từ a đến z bài giảng, vì vậy mình sẽ tóm tắt những nội dung chính trong bài giảng CNXHKH của thầy để giúp bạn có thể xem nhanh phần mình cần nhé.
- Qua đây, thay mặt thế hệ sinh viên Chúng em cảm ơn sự giảng dạy và chia sẻ của Thầy Mai Quốc Dũng trên Youtube đã giúp thế hệ sinh viên có thể ôn tập lại kiến thức trong giai đoạn giãn cách. 

-- Chương 1: Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học--

Slide chương 1. Tải về - trường ĐH HUFI

VIDEO 1: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC | Phần mở đầu + Chương 1 - Phần 1


1:15: Tổng quan về chủ nghĩa xã hội khoa học
7:10: Tài liệu học Chủ nghĩa xã hội khoa học
9:15: Chương 1: Nhập môn CNXHKH
Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
Các giai đoạn phát triển của CNXHKH
Đối tượng, Phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKH

VIDEO 2: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC | Chương 1 - Phần cuối

 
0:15 Các giai đoạn phát triển của CNXHKH
Được chia làm 3 giải đoạn phát triển Chủ nghĩa xã hội khoa học
Giai đoạn 1: Các Mác và Ph.Ăngghen phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học
Giai đoạn 2: V.I.Lênin vận dụng và phát triển chủ nghĩa hội khoa học trong điều kiện mới
Giai đoạn 3: Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa xã hội khoa học từ sau khi V.I.Lênin qua đời đến nay
7:44 Đối tượng phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa học (về mặt lý luận và thực tiễn)
--Kết thúc chương 1--
 
>> Xem thêm: Tài liệu Chủ nghĩa Khoa học có đáp án

 -- Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân--

Slide chương 2: tải về - trường ĐH HUFI

VIDEO 3: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC | Chương 2 - Phần 1

1:49 Quan điểm cơ bản của CN.Mác - Lênin về GCCN và SMLS (sứ mệnh lịch sử) thế giới của GCCN (giai cấp công nhân)
Khái niệm và đặc điểm của GCCN
Thầy giải sẽ thích với nhiều ví dụ cho Giai cấp công nhân (xem ở 6:40) heart
Tóm tắt ý chính về Giai cấp công nhân (xem ở 8:27): Giai cấp công nhân là
  • Tiêu chí 1: Người trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất (đang thực hiện quá trình sản xuất về của cải vật chất)
  • Tiêu chí 2: Đại diện cho một phương thức sản xuất tiên tiến nhất trong nền sản xuất hiện nay (chủ chốt cho phương thức sản xuất hiện nay)
- Cho dù là tham gia ít hay nhiều thì đều không đổi
- Công nhân hiện nay đã được tri thức hóa rất nhiều. Họ không còn quá nhiều về làm việc tay chân. Có thể là làm việc bằng trí tuệ nhân tạo, tự động hóa. Nhưng về bản chất thì vẫn là những người đi làm thuê. 
- Không có công cụ lao động, tư liệu sản xuất. Vẫn phải bán sức lao động để kiếm ăn.
Thầy vui vẻ chia sẻ: "có những người GCCN hiện nay có một số ít cổ phần, cổ phiếu, trở thành một cổ đông nhỏ trong toàn bộ hệ thống công ty. Nhưng xét trong tổng thể thì tư liệu sản xuất vẫn nằm trong tay nhà tư sản chứ không phải GCCN, và về cơ bản họ vẫn là những người làm thuê để kiếm sống." 

Thầy lấy ví dụ về GCCN trong trường hợp là người gián tiếp: chuỗi sản xuất (xem ở 10:07) trong thực tế rất sinh động và dễ hiểu, các bạn nên dành chút thời gian để nghe thầy nói sẽ dễ hiểu hơn. 

14:14 Ví dụ về người lao động (không phải là giai cấp công nhân)

VIDEO 4: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC | Chương 2 - Phần 2


0:15 Giai cấp công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN hiện nay
0:35 Nội dung và đặc điểm của sứ mệnh lịch sử của GCCN
2:03 Đại ý của nội dung kinh tế, nội dung chính trị xã hội, nội dung tư tưởng văn hóa

Chương 3: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Slide chương 3: tải về - trường ĐH HUFI
Chương 4: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa
Slide chương 4: tải về - trường ĐH HUFI
Chương 5: Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Slide chương 5: tải về  - trường ĐH HUFI
Chương 6: Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Slide chương 5: tải về  - trường ĐH HUFI
Chương 7: Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Slide chương 5: tải về  - trường ĐH HUFI

Trên đây là bài giảng slide và video ôn tập môn chủ nghĩa xã hội khoa học. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết về chủ nghĩa xã hội khoa học của Onthisinhvien. Nếu thấy hay hãy chia sẻ và theo dõi trang để ủng hộ cho Onthisinhvien nhé .


--Chân thành cảm ơn Thầy GV Mai Quốc Dũng, Trường đại học HUFI--
Xem thêm: Tài liệu Chủ nghĩa Khoa học có đáp án