Hí anh em, lại là mình đây.
Học chán cái trên lớp rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần "Học ôn thi" - Mục đích phần này là để các bạn ôn đúng vào các bài sẽ xuất hiện trong thi, tránh lan man, ôn lại đi đâu đâu mất. 
Dưới đây là 6 bài tập CHẮN CHẮN sẽ xuất hiện trong thi. Vì tất cả bài tập này là mình lọc từ đề thi ra, và theo quan sát của mình, chưa năm nào đổi đề cả. Nếu năm nay vẫn không đổi đề, thì đây sẽ là đề thi của anh em. Hãy cố gắng làm nó để húp 2 điểm nhé, bên dưới mình cũng có lời giải rồi đó.


Bài 1: Cho 2 hộp áo:      
Hộp 1 có 10 chiếc áo trong đó có 1 phế phẩm
Hộp 2 có 14 chiếc áo trong đó có 2 phế phẩm
Lấy 1 áo từ hộp 1 => 2, rồi từ hộp 2 lấy ra 2 áo. Tính xác suất để cả 2 áo lấy ra đều là phế phẩm.


Bài 2: Có 3 hộp đựng bi :Hộp 1 có 5 bi đen và 9 bi trắng, hộp 2 có 6 bi đen và 9 bi trắng, hộp 3 có 4 bi đen và 5 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên một hộp và từ hộp đó lấy ngẫu nhiên 3 lần mỗi lần 1 viên bi có hoàn lại. Tính xác suất để lấy được ít nhất 1 lần bi đen.
   Bài 3: Một thủ quỹ có một chùm chìa khóa gồm 16 chiếc chìa khóa giống hệt nhau trong đó có 4 chiếc chìa khóa có thể mở được kho. Cô ấy thử từng chìa một một cách ngẫu nhiên, chìa nào không mở được thì bỏ ra. Tính xác suất để cô ấy mở được cửa trong lần thứ 5…


  Bài 4: Một dây chuyền lắp ráp nhận các chi tiết từ 2 nhà máy khác nhau .Tỷ lệ chi tiết so nhà máy 1 cung cấp là 60% do nhà máy 2 cung cấp là 40%. Tỷ lệ chính phẩm của nhà máy 1 là 90% và của nhà máy 2 là 88% , lấy ngẫu nhiên một chi tiết trên dây chuyền và thấy nó là chính phẩm. Tìm xác suất để chi tiết đó do nhà máy 2 sản xuất .


 Bài 5 :Sản phẩm cùng loại của  3 phân xưởng được bán ở cùng 1 cửa hàng.
Số sản phẩm của phân xưởng 1 chiếm 40%............................................................
                       của phân xưởng 2 chiếm 30%.............................................................
                       của phân xưởng 3 chiếm 30%.............................................................
tổng số sản phẩm loại đó của cửa hàng. Trong quá trình sản xuất phân xưởng 1 có số sản phẩm đạt chất lượng chiếm 88%, phân xưởng 2 có 85% sản phẩm đạt chất lượng, phân xưởng 3 có 90% sản phẩm đạt chất lượng . Một người mua hàng ở cửa hàng đó thì mua được sản phẩm chất lượng. Hỏi khả năng sản phẩm đó do phân xưởng 1 sản xuất lớn hơn hay khả năng sản phẩm đó do phân xưởng 2 sản xuất lớn hơn ?


Bài 6: Tỉ lệ phế phẩm của 1 phân xưởng là 8%, người ta dùng một thiết để bị kiểm tra chất lượng. Máy này phát hiện đúng chính phẩm của các phân xưởng với xác suất 95% và phế phẩm với xác suất 98% .
a)   Tính xác suất để một sản phẩm được chọn qua khâu kiểm tra.
b)   Tính tỷ lệ phế phẩm của phân xưởng được bán trên thị trường .


>>>GIẢI FULL 6 BÀI TẬP CHẮC CHẮN SẼ XUẤT HIỆN TRONG THI