Chúc mừng sự kiện đã thành công rực rỡ 

 

NEUMUN 2022 “The rebirth of Baldur”

Thời gian : ngày 20/03/2022

Nội dung chính : Workshop Ngoại giao kinh tế - Câu chuyện của thời hội nhập. Từ đó giúp các bạn sinh viên có cơ hội giao lưu ,trao đổi , tiếp cận mô hình học thuật bổ ích .

Đối tượng : Các bạn sinh viên trường Đại học Kinh Tế quốc dân và các trường THPT,cao đẳng, đại học trên khắp cả nước .

Đơn vị tổ chức : NEU Model United Nations (Câu lạc bộ mô phỏng Liên Hợp Quốc của trường Đại học Kinh tế Quốc dân)