Thông tin về Bài kiểm tra tư duy năm 2020 Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Ngày: 09/12/2021

Thông tin về Bài kiểm tra tư duy năm 2020 Đại Học Bách Khoa Hà Nội

 

Thông tin về Bài kiểm tra tư duy năm 2020

- Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm Bài kiểm tra tư duy (30-35% tổng chỉ tiêu, không áp dụng cho ngành Ngôn ngữ Anh)

- Bài kiểm tra tư duy (Bài KTTD) gồm 2 phần
Toán và Đọc hiểu, thời lượng 120 phút, trong đó có các nội dung sau: 
  • Toán trắc nghiệm (25 câu, 5 điểm);
  • Toán tự luận (2 câu – 10 ý hỏi, 2,5 điểm);
  • Đọc hiểu (4 bài đọc 800-1000 từ/bài, 35 câu, 2,5 điểm)