Seminar “Go Stock 2022” - Ôn thi sinh viên đồng hành cùng CLB Chứng Khoán Sinh viên SSC

Ngày: 21/05/2022

Chúc mừng sự kiện đã thành công rực rỡ 

Thời gian : 15/01/2022

Nội dung chính : Hội thảo Go Stock 2022 với chủ đề: “Sự trái chiều trong kỳ vọng - Khi “Người khổng lồ” rút chân khỏi thị trường hưng phấn”  một  không gian giao lưu, chia sẻ cho các nhà đầu tư, các bạn sinh viên đam mê tìm hiểu lĩnh vực Kinh tế - Tài chính - Chứng khoán.

Đối tượng : Các bạn sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng như các bạn sinh viên đam mê trong các lĩnh vực Kinh Tế -Tài chính -Chứng khoán 

Đơn vị tổ chức : CLB Chứng Khoán SSC -Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân .