Review đề thi cuối kỳ QUẢN TRỊ KINH DOANH và chia sẻ kinh nghiệm ôn thi

Ngày: 18/06/2020

Hôm nay, các NEUers vừa thi xong Quản trị kinh doanh, về các bạn review lại cho OTSV toàn điểm 9 với 9,25. Để thoả mãn sự tò mò của mọi người, "đài tiếng lói" HL đã làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ với 1 học viên đạt 9,25 nhằm tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại có nhiều bạn sinh viên đạt điểm cao như vậy. 


 

Đề thi QTKD của NEU mọi năm đều theo một form chung, không quá khó, ít câu bài tập vận dụng, chủ yếu là lý thuyết. 
 

1. Mục tiêu môn học

Học phần Quản trị kinh doanh hướng người đọc đến một phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về lãnh đạo, quản trị, điều hành và khởi sự các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc.
 

2. Nội dung môn học

Chương 1 Nhập môn quản trị kinh doanh 1. Đối tượng nghiên cứu
2. QTKD với tư cách là một môn khoa học
3. Quản trị kinh doanh với tư cách là một môn khoa học lý thuyết và ứng dụng
4. Lịch sử phát triển môn học quản trị kinh doanh
Chương 2 Kinh doanh 1. Hoạt động kinh doanh
2. Phân loại hoạt động kinh doanh
3. Chu kỳ kinh doanh
4. Mô hình kinh doanh
5. Xu hướng phát triển
 
Chương 3 Môi trường kinh doanh 1. Khái lược về môi trường kinh doanh
2. Các đặc trưng của môi trường tác động đến kinh doanh ở nước ta hiện nay
3. Quản trị môi trường kinh doanh
Chương 4 Hiệu quả kinh doanh 1. Khái lược
2. Các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh
3. Hệ thống chỉ tiêu và tiêu chuẩn hiệu quả kinh doanh
4. Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh
 
 
Chương 5 Khái lược về QTKD 1. Khái niệm, mục đích và đặc điểm
2. Cơ sở tổ chức hoạt động quản trị
3. Các phương pháp quản trị chủ yếu
4. Các nguyên tắc cơ bản
5. Các trường phái lý thuyết quản trị kinh doanh 
 
Chương 6 Nhà quản trị 1. Nhà quản trị
2. Kỹ năng quản trị
3. Phong cách quản trị
4. Nghệ thuật quản trị
 
Chương 7  Ra quyết định quản trị 1. Khái lược về các quyết định
2. Phân loại quyết định
3. Căn cứ và qui trình ra quyết định
5. Một số phương pháp ra quyết định
Chương 8 Cấu trúc tổ chức kinh doanh 1. Khái lược
2. Các hệ thống tổ chức doanh nghiệp
3. Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức chính thức
4. Những vấn đề còn nhiều tranh cãi=> Xem thêm: Tài liệu kinh tế vi mô ĐẦY ĐỦ CÁC TRƯỜNG

3. Cấu trúc bài thi

Chủ yếu đề thi NEU học phần QTKD là hình thức thi trắc nghiệm, đề gồm 40 câu làm trong thời gian là 60 phút.

a. Phần Bài tập
Phần này gồm 4 đến 5 câu, chỉ cần áp dụng công thức cơ bản (từ 1 đến 2 công thức) là đều làm được, không có dạng quá khó hay đánh đố sinh viên. Các dạng bài tập hay gặp gồm:

 • Doanh lợi vốn kinh doanh
 • Doanh lợi vốn tự có
 • Doanh lợi doanh thu
 • Sức sản xuất của 1 đồng vốn kinh doanh
 • Số vòng luân chuyển vốn 
 • Số ngày bình quân của một kỳ luân chuyển vốn

b. Phần Lý thuyết

Chủ yếu rơi vào các phần sau:

 • Chương 6: Kỹ năng quản trị, Phong cách quản trị
 • Một số câu vận dụng thực tế, vd: công ty Viettel thuộc loại doanh nghiệp nào? (kinh doanh, công ích hay xã hội?)
 • Môi trường kinh doanh chiếm từ 2 đến 3 câu
 • Đối tượng quản trị kinh doanh
 • Một câu liên quan đến xí nghiệp
 • Phân loại hoạt động kinh doanh (sản xuất đơn chiếc)
 • Hai câu chu kỳ kinh doanh
 • Mô hình kinh doanh
 • Nhân tố nào sau đây thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp hoặc môi trường bên trong doanh nghiệp?

4. Chia sẻ kinh nghiệm ôn thi

 • Ôn kỹ giáo trình, highlight/ đánh dấu những phần khái niệm, đặc điểm, tính chất

 • Nhớ các đề mục, để rút gọn thời gian tra cứu tài liệu

 • Đặt mục tiêu thời gian làm bài để đẩy nhanh tốc độ làm các câu dễ và tập trung suy nghĩ cho các câu khó. 

Lưu ý: không được mang bất cứ tài liệu gì vào phòng thi - những tài liệu liên quan đến môn học như giáo trình, slide, vở ghi,..

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của một học viên khóa trước về đề thi trắc nghiệm hết học phần QUẢN TRỊ KINH DOANH 2022 và kinh nghiệm ôn thi để đạt điểm tốt.

Chúc các bạn ôn thi hiệu quả và đạt kết quả cao!!!