GIẢM SỐC KHÓA ONLINE - LUYỆN THI CUỐI KỲ NEU (Thời gian áp dụng đến hết 31.5.2020)

Ngày: 20/05/2020
Danh sách khóa học Online mà các mentor NEU đã xây dựng cho mục tiêu ôn thi cuối kỳ đạt kết quả cao.
Khóa online luyện thi cuối kỳ ôn thi sinh viên

Khóa luyện thi đầy đủ - quyết đạt A+

Khóa học online được tạo bởi các mentor tâm huyết, video bài giảng chất lượng, hỗ trợ tương tác giải đáp thắc mắc qua website 24/7, lấy niềm vui của sinh viên là động lực làm việc.
 
Hệ thống thông tin kế toán - Mentor: Đoàn Hà <hot> <discount>
Kinh tế vi mô 1  - Mentor: Mai vi mô <discount>
Kinh tế vĩ mô 1  - Mentor: Trâm vĩ mô <discount>
Kinh tế vi mô 2  - Mentor: Long nhật vi mô 2 <discount>
Kinh tế vĩ mô 2 - Mentor: Long Nhật vĩ mô 2  <discount>
Kế toán tài chính 1 - Mentor: Nguyễn Ngọc Linh <discount>
Kế toán tài chính 3 - Mentor: Đỗ Văn Hưng <discount>
Kế toán quản trị 1 - Mentor: Phương Đỗ <hot> <discount>
Kiểm toán căn bản - Mentor: Phương Đỗ <discount>
Kinh tế lượng - dự kiến 25/5/20 - Mentor: Bùi Huế 
 
Pháp luật đại cương - Mentor: Giang Jolie SC <hot> <discount>
Pháp luật kinh doanh/pháp luật kinh tế - Mentor: Giang Jolie SC <discount>
 
Quản trị tài chính - Mentor: Nguyễn Tiến Thành <hot> <discount>
Quản trị rủi ro - Mentor: Nguyễn Thế Hiệp <hot>
 
Nguyên lý kế toán (chương trình mới 2020 NEU) - Mentor: Nguyễn Ngọc Linh <hot> <discount>
Ngân hàng thương mại 1 -  Mentor: Nguyễn Thế Hiệp <discount>
Ngân hàng thương mại 2 - Mentor: Nguyễn Thế Hiệp <discount>
 
Lý thuyết tài chính tiền tệ - Mentor: Trâm tiền tệ <hot> <discount>
Lý thuyết xác suất thống kê toán - Mentor: Đức Anh <hot> <discount>
 
Tài chính doanh nghiệp 1 - Mentor: Nguyễn Tiến Thành <discount>
Tài chính công - dự kiến 25/5/20 - Mentor: Phương Đỗ
Thuế - Mentor: Thảo Chu <discount> 
Thuế quốc tế - Mentor: Long Nhật thuế quốc tế <discount>
Toán cho các nhà kinh tế (toán cao cấp 2) - Mentor: Lê Tuấn Phong <discount>


Khóa thi thử trắc nghiệm mới 2020 NEU

Theo số 503/ĐHKTQD-KT&ĐBCLGD về việc triển khai thi kết thúc học phần theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên máy tính học kỳ II năm học 2019 - 2020. Đội ngũ mentor đã thu thập và xây dựng thêm bộ ngân hàng câu hỏi qua review để hỗ trợ học tập cho kỳ II 2020.
 
TN Nguyên lý kế toán (chương trình mới 2020 NEU) - Mentor: Nguyễn Ngọc Linh <hot>  <discount>
TN Lý thuyết tài chính tiền tệ - Mentor: Trâm tiền tệ <discount>
TN Lý thuyết xác suất thống kê toán - Mentor: Đức Anh <discount>

TN Kinh tế vĩ mô 1 - Mentor: Nga vĩ mô <discount>
TN Kinh tế vi mô 1 - Mentor: Mai vi mô <discount>
TN Kinh tế lượng - Mentor: Bùi Huế <discount>
TN Kinh tế chính trị Mác Lê Nin - HL - Học Thông Minh <discount>

TN Triết học Mác Lê Nin - CTV BSTL: Quỳnh Thư <discount>
TN Toán cho các nhà kinh tế (toán cao cấp 2): - Mentor: Vân Anh và Lê Tuấn Phong <discount>
TN Tư tưởng Hồ Chí Minh - HL - Học Thông Minh <discount>
TN Đường lối cách mạng - HL - Học Thông Minh <discount>

TN Pháp luật đại cương - Mentor: Giang Jolie SC <discount>
TN Quản trị kinh doanh - HL - Phương Thảo <discount>
TN Quản lý học - Mentor: Quỳnh Nga <discount>

TN Tin học đại cương - HL - Học Thông Minh 
TN Nguyên lý Mác Lê Nin 1 - CTV BSTL: Quỳnh Thư 
TN Nguyên lý Mác Lê Nin 2 - CTV BSTL: Quỳnh Thư

TN Đường lối quân sự - HL - Học Thông Minh
TN Quân sự chung - HL - Học Thông Minh
TN Công tác quốc phòng - HL - Học Thông Minh

Cảm ơn em đã luôn ủng hộ đội ngũ mentor và trung tâm trong thời gian qua.

Chúc các em sinh viên ôn thi vượt qua kỳ học đạt điểm A+ nha!


Nếu em có bất cứ thắc mắc hay cần hỗ trợ học phí có thể liên hệ với trung tâm qua thông tin sau
Anh Hưng - GĐ Trung tâm
Phone: 0947 0909 81
Fanpage Onthisinhvien.com 
Youtube Ôn thi sinh viên  
Shopee Ôn thi sinh viên