Đề trắc nghiệm Lý thuyết tài chính tiền tệ NEU

Ngày: 29/05/2020
Đề trắc nghiệm Lý thuyết tài chính tiền tệ, các bạn dùng để tham khảo ôn tập, trong quá trình làm nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý, các bạn có thể trao đổi và phản hồi về group Góc ôn thi NEU - Shares, đội ngũ admin sẽ hỗ trợ 24/7.

ĐỀ TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

1. Khi tiền thực hiện chức năng phương tiện trao đổi:

 1. Tiền là nơi chứa đựng sức mua của hàng hóa trong một thời gian nhất định

 2. Tiền khuyến khích chuyên môn hóa và phân công lao động

 3. Tiền giúp giảm được số giá cần xem xét

 4. Tiền giúp tách rời thời gian có thu nhập và sử dụng thu nhập của các chủ thể.

Xem chi tiết chia sẻ kinh nghiệm ôn thi cuối kỳ và kỹ năng làm bài trắc nghiệm tiền tệ 2020 NEU - Mentor: Thúy Nguyễn

2. Một sự giảm xuống trong mức giá cả thì:

 1. Làm giảm giá trị của tiền

 2. Tăng giá trị của tiền

 3. Không làm thay đổi giá trị của tiền

 4. Có một sự tác động không thể đoán trước

3. Người ta vẫn giữ tiền, kể cả trong thời kỳ lạm phát cao trong khi các tài sản khác có thể là phương tiện cất giữ giá trị tốt hơn. Điều này có thể giải thích bởi:

 1. Tiền là hàng hóa độc nhất và không thể thay thế bởi hàng hóa khác

 2. Tiền có tính lỏng cao nhất

 3. Do thói quen

 4. Tiền được đảm bảo bằng vàng

4. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp

 1. Điều kiện tiền đề, đảm bảo sự tồn tại ổn định và phát triển

 2. Điều kiện để doanh nghiệp ra đời và chiến thắng trong cạnh tranh

 3. Điều kiện để sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục và ổn định

 4. Điều kiện để đầu tư và phát triển

5. Nguồn vốn quan trọng nhất đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển và hiện đại hóa các doanh nghiệp Việt Nam là

 1. Vốn chủ sở hữu

 2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ

 3. Tín dụng ngân hàng

 4. Tín dụng thương mại

6. Ngân hàng đối mặt với nguy cơ __________ trên thị trường cho vay bởi những người có rủi ro cao nhất là những người tích cực nhất trong việc vay vốn ngân hàng

 1. Lựa chọn đối nghịch

 2. Rủi ro đạo đức

 3. Bị thuyết phục theo đạo đức

 4. Gian lận có chủ đích

7. Điều nào sau đây là đúng khi nói đến những đặc tính của vốn nợ và vốn chủ sở hữu

 1. Chúng đều có thể là những công cụ tài chính dài hạn

 2. Những người nắm giữ trái phiếu là những người có quyền yêu cầu bồi thường còn lại

 3. Thu nhập từ trái phiếu thường thay đổi nhiều hơn các công cụ vốn cổ phần

 4. Trái phiếu chi trả cổ tức

8. Định chế tài chính quan trọng hỗ trợ việc bán ra ban đầu các chứng khoán trên thị trường sơ cấp là

 1. Công ty chứng khoán

 2. Ngân hàng thương mại

 3. Sở giao dịch

 4. Trung tâm môi giới.

9. Thị trường nào dưới đây không phải là thị trường thứ cấp

 1. Thị trường hối đoái

 2. Thị trường giao dịch tương lai

 3. Thị trường giao dịch quyền chọn

 4. Thị trường IPO

10. Trái phiếu kho bạc Mỹ không trả lãi nhưng bán ở dạng ______. Điều này có nghĩa là, bạn sẽ được mua nó với giá thấp hơn so với lúc bạn nhận được khi đáo hạn

 1. Cao hơn

 2. Ký quỹ

 3. Mặc định

     D. Chiết khấu

>> KG lớp Ôn cấp tốc: 18h30 tối thứ 2 ngày 08/06/20 - Mentor Thu Thúy

11.Thị trường mà công chúng đầu tư ít có thông tin và cơ hội tham gia là

 1. Thị trường cấp 3

 2. Thị trường thứ cấp

 3. Thị trường sơ cấp

 4. Thị trường bất động sản

12.Giả định rằng bạn là nhà đầu tư chứng khoán ngại rủi ro, bạn sẽ chọn phương án nào sau đây

 1. Đầu tư vào chứng khoán trên thị trường phi tập trung

 2. .Đầu tư vào chứng khoán của một công ty niêm yết trên sở giao dịch

 3. Giao dịch trực tiếp với người bán cổ phiếu công ty

 4. .Cả ba phương án trên đều rủi ro như nhau

13.Khi tổ chức phi ngân hàng bán trái phiếu Chính phủ cho NHTW thì dự trữ của hệ thống ngân hàng sẽ ……. và lượng tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng……, các yếu tố  khác không đổi

 1. Không đổi, giảm

 2. Không đổi, tăng

 3. Giảm, không đổi

 4. Tăng, không đổi

14.Nhà đầu tư mua trái phiếu để tận dụng chênh lệch giá khi

 1. Dự báo lãi suất tăng trong thời gian tới

 2. Dự báo lãi suất giảm trong thời gian tới

 3. Dự báo lãi suất không đổi trong thời gian tới

 4. Sự thay đổi lãi suất không có ảnh hưởng gì tới quyết định của nhà đầu tư

15.Nếu một trái phiếu có tỷ suất coupon (trả hàng năm) là 5%, kỳ hạn 4 năm, mệnh giá $1000, các trái phiếu tương tự đang được bán với mức lợi tức 8%, thị giá của trái phiếu là bao nhiêu?

 1. $1000

 2. $880,22

 3. $900,64

 4. $910,35

16.Vật thế chấp và quy định về giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp đi vay vốn có ý nghĩa quan trọng trong việc

 1. Làm giảm thiểu các vấn đề về rủi ro đạo đức

 2. Làm giảm thiểu các chi phí giao dịch

 3. Loại bỏ hoàn toàn các rủi ro do thông tin không cân xứng

 4. Loại bỏ hoàn toàn rủi ro của hoạt động đầu tư của doanh nghiệp

17. Khối tiền tệ là:

 1. Công cụ đo lường lượng tiền cung ứng được báo cáo bởi NHTW

 2. Công cụ đo lường của cái của các cá nhân

 3. Công cụ đo lường của hệ thống NHTM

 4. Được báo cáo hàng năm bởi Kho bạc Nhà nước

18.Điều nào sau đây có thể dẫn tới chính sách tiền tệ lạm phát?

 1. Sự sụt giảm trong giá dầu

 2. Giải quyết mâu thuẫn ở Trung Đông

 3. Sự ban hành hiệp định tự do thương mại với Mexico

 4. Sự gia tăng thất nghiệp

19.Các yếu tố không đổi, MB tăng khi nào:

 1. NHTW phát hành chứng chỉ tiền gửi;

 2. NHTW phát hành tiền;

 3. NHTW bán trái phiếu trên thị trường mở;

 4. Không có đáp án đúng.

  Lấy ngay A+ Vĩ mô 1 cùng Mentor Ngọc Trâm, NEU Kinh tế vĩ mô 1 (Học đầy đủ)

Xem thêm khoá khoá thi thử cực hấp dẫn cùng, Luyện đề trắc nghiệm vĩ mô 1 NEU

20.Để một hàng hóa được chấp nhận là tiền trong nền kinh tế:

 1. Có thể sản xuất hàng hóa và để xác định giá trị

 2. Được chấp nhận rộng rãi.

 3. Có thể chia nhỏ và sử dụng lâu dài mà ít bị hư hỏng

 4. Cả 3 đáp án trên

21.Cổ phiếu là công cụ tài chính:

 1. Luôn có cổ tức cố định hàng năm

 2. Được ưu tiên thanh toán thu nhập trước các công cụ nợ

 3. Có thời hạn trung hạn, thường là 1 -5 năm

 4. Xác lập quyền được hưởng cổ tức đối với cổ đông sở hữu nó.

22.Với các yếu tố khác không đổi cơ số tiền tệ tăng lên khi:

 1. NHTW bán tín phiếu kho bạc trên thị trường

 2. NHTW giảm hạn mức tín dụng đối với ngân hàng thương mại

 3. NHTW thực hiện cho vay chiết khấu đối với các NHTM

 4. NHTW thực hiện tăng dự trữ bắt buộc

23.Khoản mục nào không thuộc ngân sách trung ương:

 1. Thu thuế xuất nhập khẩu

 2. Thu từ bán tài sản nhà nước

 3. Thuế bảo vệ môi trường từ hàng hóa nhập khẩu

 4. Thuế môn bài

24.Lãi suất thực là lãi suất:

 1. Luôn nhỏ hơn lãi suất danh nghĩa

 2. Không thể âm

 3. Lãi suất do các tổ chức tài chính công bố

 4. Không có đáp án đúng

25. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

 1. Chứng khoán có độ thanh khoản càng cao thì lợi tức càng thấp

 2. Kỳ hạn của chứng khoán càng cao thì lợi tức càng cao

 3. Chứng khoán ngắn hạn có độ rủi ro về giá cao hơn chứng khoán dài hạn

 4. Cả a và b đều đúng

26.Xác định tỷ suất lợi tức của nhà đầu tư đầu năm qua mua cổ phiếu Vinamilk với giá 110 nghìn, cuối năm dự kiến bán được 150 nghìn và trong năm dự kiến được trả cổ tức là 55%. Biết rằng mệnh giá của cổ phiếu là 10 nghìn đồng.

 1. 41.54%

 2. 41.36%

 3. 41.65%

 4. 41.39%

27.Chính sách tiền tệ mở rộng có cơ chế truyền dẫn như thế nào:

 1. Tăng lượng tiền cung ứng => lãi suất giảm => khuyến khích đầu tư => mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, lạm phát tăng

 2. Tăng lượng tiền cung ứng => lãi suất giảm => hạn chế đầu tư => mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, chống lạm phát

 3. Giảm lượng tiền cung ứng => lãi suất tăng => hạn chế đầu tư, kìm hãm sự phát triển của quá nóng của nền kinh tế, chống lạm phát

 4. Giảm lượng tiền cung ứng => lãi suất tăng => khuyến khích đầu tư, kìm hãm sự phát triển của quá nóng của nền kinh tế, chống lạm phát

28.Mục tiêu tạo công ăn việc làm của NHTW hướng đến:

 1. Đảm bảo tất cả mọi người đều có công ăn việc làm

 2. Duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức tự nhiên của nền kinh tế

 3. Duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức 10%

 4. Duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức 5%

29.Một khoản cho vay có lãi suất hoàn vốn là 10%. Số tiền thu được qua từng năm lần lượt $1100, $1210, và $1331. Tính giá hiện tại của khoản đầu tư.

30.Tính lãi suất hoàn vốn của một tín phiếu kho bạc Mỹ giảm giá (trái phiếu chiết khấu hay trái phiếu zero coupon), mệnh giá $1000, sẽ đáo hạn trong một năm và được bán với giá ban đầu là $800

 1. 25%

 2. 27%

 3. 23%

 4. 21%

31.Về mặt lý thuyết, người ta có thể phân biệt lạm phát cầu kéo và lạm phát chi phí đẩy bằng cách so sánh?

 1. Tốc độ tăng nhanh của giá cả so với lương

 2. Tỷ lệ thất nghiệp thực tế với tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên

 3. Thời điểm gia tăng của giá cả so với lương

 4. Nợ chính phủ/GDP thực tế

32.Thâm hụt NSNN có thể dẫn đến:

 1. LS thị trường tăng

 2. LS trên thị trường giảm

 3. LS trên thị trường thay đổi nhưng không có cơ sở để xác định chiều hướng

 4. LS trên thị trường không đổi

33.Việc nghiên cứu những tác động của thuế có tác dụng:

 1. Xây dựng kế hoạch cắt giảm thuế nhằm giảm thiểu gánh nặng cho các doanh nghiệp và công chúng

 2. Để xây dựng chính sách thuế tối ưu, đảm bảo doanh thu Thuế cho NSNN

 3. Để kích thích nhập khẩu hàng hóa  và giảm thiểu gánh nặng thuế cho công chúng.

 4. Để kích thích xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và giảm thiểu gánh nặng thuế cho công chúng.

34.Thị trường OTC là ?

 1. Là thị trường vô hình, hoạt động suốt ngày đêm và ở khắp mọi nơi

 2. Là sở giao dịch thứ hai của các nước có thị trường chứng khoán phát triển

 3. Là thị trường mà các nhà buôn bán chứng khoán đứng ra mua bán chứng khoán theo kiểu giao dịch trực tiếp

 4. Là thị trường bán buôn các loại chứng khoán

35.Điều nào sau đây là không đúng về công ty tài chính

 1. Công ty tài chính huy động nguồn vốn bổ sung cho các hoạt động của mình bằng cách phát hành các phiếu nợ dài hạn

 2. Công ty tài chính huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu và trái phiếu

 3. Công ty tài chính chủ yếu cho vay các món tiền lớn cho các doanh nghiệp lớn

 4. Công ty tài chính thực hiện các dịch vụ thanh toán

36.Những khoản mục thu thường xuyên trong cân đối Ngân sách NN bao gồm:

 1. Thuế, sở hữu tài sản, phí và lệ phí, lợi tức cổ phần, cho thuê tài sản thuộc sở hữu nhà nước

 2. Thuế, sở hữu tài sản, phí và lệ phí, lợi tức cổ phần

 3. Thuế, sở hữu tài sản, phí và lệ phí, cho thuê tài sản thuộc sở hữu nhà nước

 4. Thuế, sở hữu tài sản, phí và lệ phí

37.Khi ngân hàng TW nâng hạn mức tín dụng cho các NHTM:

 1. Lượng cung tiền tăng

 2. Lượng cung tiền giảm

 3. NHTM giảm lượng vốn sẵn sàng cho vay

 4. Không có đáp án nào đúng

38.Mục tiêu quan trọng nhất về tài chính của một công ty là tối đa hóa:

 1. Doanh thu

 2. Lợi nhuận

 3. Giá trị công ty

 4. Thu nhập cho nhà quản lý

39.Giá cả của chứng khoán trên thị trường thứ cấp càng cao thì các công ty có thể huy động càng….. vốn bằng cách bán các chứng khoán trên thị trường……

 1. Nhiều, sơ cấp

 2. Nhiều,  thứ cấp

 3. Ít, sơ cấp

 4. Ít, thứ cấp


40. Trong các công cụ dưới đây, đâu là công cụ tài chính ngắn hạn
A. Cổ phiếu của hang Walt Disney
B. Hợp đồng mua lại
C. Trái phiếu chính phủ với thời gian đáo hạn là 4 năm
D. Món cầm cố

>> Ring ngay A+ khi tham gia khóa học NEU Lý thuyết tài chính tiền tệ (Học đầy đủ)