Đáp án 10 câu hỏi trắc nghiệm Nguyên lý kế toán NEU (Chương 4)

Ngày: 03/04/2020
Đáp án 10 câu hỏi trắc nghiệm giáo trình mới, các em dùng để tham khảo học tập, trong quá trình làm khó tránh khỏi sai sót, các bạn có thể trao đổi và hỏi đáp cũng như phản hồi về group Góc ôn thi NEU, đội ngũ Admin sẽ hỗ trợ học tập.
Ảnh group facebook

Nguyên lý kế toán NEU
Gắn tag: Đáp án 8 chương trắc nghiệm nguyên lý kế toán NEU 

Chương 4: Hàng tồn kho
Câu 1: Khoản mục nào sau đây không thuộc hàng tồn kho của một công ty?
 1. Hàng hóa giữ lại để gửi bán từ một công ty khác
 2. Hàng hóa được vận chuyển để bán cho một công ty khác
 3. Hàng hóa đang đi đường từ một công ty khác được vận chuyển theo giá FOB điểm đến
 4. Không có câu nào ở trên
 
Câu 2: Giá gốc của hàng sẵn có để bán gồm hai bộ phận: Hàng tồn kho đầu kỳ và:
 1. Hàng tồn kho cuối kỳ
 2. Chi phí hàng hóa đã mua
 3. Chi phí hàng hóa đã bán
 4. Tất cả những điều trên
Câu 3: Công ty Chưng Hương có các dữ liệu sau (đvt 1.000đ)
  Số lượng Đơn giá sản phẩm
Hàng tồn kho, ngày 1/1 8.000 110
Mua ngày 19/6 13.000 120
Mua ngày 8/11 5.000 130
Nếu Chung Hương có 9.000 sản phẩm tồn kho vào ngày 31/12, thì giá gốc hàng tồn kho cuối kỳ theo FIFO là:
 1. 990.000
 2. 1.080.000
 3. 1.130.000
 4. 1.170.000

Câu 4: Công ty Ánh Linh thổi phồng giá trị hàng tồn kho 15.000 vào ngày 31/12/2011. Việc này sẽ làm cho lợi nhuận của Công ty Ánh Linh:
 1. Tăng lên vào ngày 31/12/2011 và giảm vào ngày 31/12/2012
 2. Tăng lên vào ngày 31/12/2011 và đúng vào ngày 31/12/2012
 3. Giảm vào ngày 31/12/2011 và giảm vào ngày 31/12/2012
 4. Tăng vào ngày 31/12/2011 và tăng vào ngày 31/12/2012

Cau 5: Hàng tồn kho cuối kỳ của Atlantic được định giá thấp xuống 40.000. Ảnh hưởng của việc này đối với giá vốn hàng bán của năm hiện tại và thu nhập ròng lần lượt sẽ là:
 1. Bị giảm đi và tăng lên
 2. Tăng lên và giảm đi
 3. Cả 2 cùng tăng lên
 4. Cả 2 cùng giảm
>> Thông tin và đăng ký học offline lớp Nguyên lý kế toán chinh phục A+ 

Câu 6: Trong thời kỳ tăng giá, LIFO sẽ tạo ra:
 1. Lợi nhuận thuần cao hơn FIFO
 2. Lợi nhuận thuần bằng FIFO
 3. Lợi nhuận thuần thấp hơn FIFO
 4. Lợi nhuận thuần cao hơn giá bình quân

Câu 7: Trong thời kỳ giảm giá, LIFO sẽ tạo ra:
 1. Lợi nhuận thuần cao hơn FIFO
 2. Lợi nhuận thuần bằng FIFO
 3. Lợi nhuận thuần thấp hơn FIFO
 4. Lợi nhuận thuần cao hơn giá bình quân
Thử làm bài thi thử online 10 câu trắc nghiệm Nguyên lý kế toán. Full Tại đây

Câu 8: Công ty Trung Linh mua 1000 công cụ và có 200 công cụ tồn kho cuối kỳ với đơn giá 91.000đ/công cụ và giá trị trường hiện tại là 80.000đ/công cụ. Tồn kho cuối kỳ sẽ được trình bày trên báo cáo tài chính là:
 1. 91.000
 2. 80.000
 3. 18.200
 4. 16.000 

Câu 9: Trong phương pháp kê khai thường xuyên:
 1. Giá vốn hàng bán theo LIFO sẽ giống với phương pháp kiểm kê định kỳ
 2. Giá bình quân dựa trên giá bình quân đơn vị
 3. Đơn vị bình quân mới được tính theo phương pháp chi phí bình quân sau mỗi lần bán
 4. Giá vốn hàng bán FIFO sẽ giống với phướng pháp kiểm kê định kỳ

Kênh youtube học tập: Ôn thi sinh viên 


Câu 10: Công ty TTT mua một lô vật liệu đã nhập kho, giá trị 400 triệu VNĐ. Công ty TTT đã vay ngắn hạn của ngân hàng để thanh toán 30%, phần còn lại nợ người bán. Nghiệp vụ này làm cho:
 1. Tổng tài sản của công ty TTT không thay đổi
 2. Tổng tài sản của công ty TTT tăng lên 400 triệu
 3. Tổng tài sản của công ty TTT tăng lên 280 triệu
 4. Tổng nguồn vốn của công ty TTT tăng thêm 120 triệu

Đáp án 10 câu hỏi trắc nghiệm Nguyên lý kế toán NEU (Chuong 5), tạm thời thi thử online tại đây
Đáp án 10 câu hỏi trắc nghiệm Nguyên lý kế toán NEU (Chuong 3)

Xem danh sách tài liệu mới nhất ra mắt ngày 20/10/2021


Nguyên lý kế toán NEU 2020
 
Xem thêm
Học thêm Nguyên lý kế toán do trực tiếp chị Nguyễn Ngọc Linh truyền đạt kiến thức. Phương pháp học:
1. Học theo các video quay sẵn, mỗi video được chia nhỏ từ 10-20' từng chủ đề giúp người học không bị chán, học nhanh từng phần kiến thức.
2. Khóa học đính kèm tài liệu gồm: Đề thi giữa kì đã thi ở các kì trước, giải chi tiết TOÀN BỘ bài tập trong giáo trình (cả tự luận và trắc nghiệm), 
3. Phần mềm thi thử trắc nghiệm cuối kỳ (dựa theo đề thi thật), có bấm giờ làm bài, trả điểm, kết quả, giải thích chi tiết
4. Tương tác với người dạy: group zalo hỏi đáp suốt cả kì học (nhóm VIP cho học viên) hoặc có phần bình luận ngay trong khóa học.
5. Khóa học cập nhật liên tục update mới (nếu có) và đề thi mẫu mới (nếu có) trong cả kỳ học
Đối tượng tham gia (band 0 => 8+)
Tất cả các bạn sinh viên học lại từ đầu
Tất cả các bạn sinh viên trong quá trình luyện đề và ôn tập kiến thức.
Link khóa học: https://onthisinhvien.com/khoa-hoc-6491134649958400