Đáp án 10 câu hỏi trắc nghiệm Nguyên lý kế toán NEU (Chương 3)

Ngày: 03/04/2020
Đáp án 10 câu hỏi trắc nghiệm giáo trình mới, các em dùng để tham khảo học tập, trong quá trình đội ngũ biên soạn khó tránh khỏi sai sót, các bạn có thể trao đổi và hỏi đáp cũng như phản hồi thắc mắc về group Góc ôn thi NEU Shares, đội ngũ Admin sẽ hỗ trợ học tập 24/7.
Ảnh group facebook

Nguyên lý kế toán NEU
Gắn tag: Đáp án 8 chương trắc nghiệm nguyên lý kế toán NEU 


Chương 3: Kế toán các hoạt động thương mại và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Câu 1: Lợi nhuận gộp có được khi:
 1. Chi phí hoạt động nhỏ hơn doanh thu thuần
 2. Doanh thu bán hàng lớn hơn chi phí hoạt động
 3. Doanh thu bán hàng lớn hơn giá vốn bán hàng
 4. Chi phí hoạt động lớn hơn giá vốn bán hàng
 
Câu 2: Theo phương pháp kê khai thường xuyên, khi hàng hóa được mua để bán giá trị hàng mua sẽ được ghi:
 1. Nợ TK Hàng tồn kho
 2. Nợ TK Mua hàng
 3. Nợ TK Hàng mua trả lại
 4. Nợ TK Chi phí vận chuyển
 
Câu 3: Tài khoản bán hàng nào thường có dư Nợ:
 1. Chiết khấu bán hàng
 2. Hàng bán trả lại và giảm giá hàng bán
 3. Cả a và b
 4. a và b đều không đúng
 
Câu 4: Nghiệp vụ hàng bán chưa thanh toán có giá trị 7.500.000đ được thực hiện tại ngày 13/6, điều khoản chiết khấu 2/10, n/30. Ngày 16/6 khách hàng trả lại một số hàng với trị giá 500.000đ do hàng kém chất lượng. Khoản thanh toán đầy đủ vào ngày 23/6 là:
 1. 7.000.000đ
 2. 6.860.000đ
 3. 6.850.000đ
 4. 6.500.000đ
 
Câu 5: Tài khoản nào sau đây sử dụng cho phương pháp kê khai thường xuyên để theo dõi hàng tồn kho?
 1. Mua hàng
 2. Chi phí bán hàng
 3. Giá vốn bán hàng
 4. Giảm giá hàng mua
 >> Thông tin và đăng ký học offline lớp Nguyên lý kế toán chinh phục A+ 

Câu 6: Để ghi nhận doanh thu bán hàng bằng tiền mặt theo phương pháp kê khai thường xuyên:
 1. Chỉ cần một bút toán để ghi nhận giá vốn hàng bán và xuất hàng tồn kho
 2. Chỉ cần một bút toán ghi nhận tiền mặt và doanh thu bán hàng
 3. Hai bút toán: (1) ghi nhận tiền mặt và doanh thu (2) ghi nhận giá vốn bán hàng và hàng tồn kho
 4. Hai bút toán: (1) ghi nhận tiền mặt và hàng tồn kho (2) ghi nhận giá vốn bán hàng và doanh thu bán hàng
 
Câu 7: Các bước trong chu kỳ kế toán của công ty thương mại cũng giống như công ty dịch vụ, ngoại trừ:
 1. Công ty thương mại cần các bút toán điều chỉnh hàng tồn kho
 2. Công ty thương mại không cần các bút toán khóa sổ
 3. Công ty thương mại không cần các bút tóan
 4. Công ty thương mại cần áp dụng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhiều bước
Thử làm bài thi thử online 10 câu trắc nghiệm Nguyên lý kế toán. Full Tại đây

Câu 8: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhiều bước trong công ty thương mại có các chỉ tiêu sau, ngoại trừ:
 1. Lợi nhuận gộp
 2. Giá vốn bán hàng
 3. Doanh thu bán hàng
 4. Các hoạt động đầu tư
 
Câu 9: Nếu doanh thu bán hàng là 400.000.000đ, giá vốn bán hàng là 320.000.000đ và chi phí hoạt động là 60.000đ thì lợi nhuận gộp là:
 1. 30.000.000đ
 2. 80.000.000đ
 3. 340.000.000đ
 4. 400.000.000đ
Kênh học tập: Ôn thi sinh viên Câu 10: Khoản mục nào dưới đây xuất hiện ở cả báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh một bước và nhiều bước:
 1. Hàng tồn kho
 2. Lợi nhuận gộp
 3. Thu nhập từ hoạt động
 4. Giá vốn bán hàng
Đáp án 10 câu hỏi trắc nghiệm Nguyên lý kế toán NEU (Chuong 4)
Đáp án 10 câu hỏi trắc nghiệm Nguyên lý kế toán NEU (Chuong 2)

Xem danh sách tài liệu mới nhất ra mắt ngày 20/10/2021


Nguyên lý kế toán NEU 2020
 
Xem thêm
Học thêm Nguyên lý kế toán do trực tiếp chị Nguyễn Ngọc Linh truyền đạt kiến thức. Phương pháp học:
1. Học theo các video quay sẵn, mỗi video được chia nhỏ từ 10-20' từng chủ đề giúp người học không bị chán, học nhanh từng phần kiến thức.
2. Khóa học đính kèm tài liệu gồm: Đề thi giữa kì đã thi ở các kì trước, giải chi tiết TOÀN BỘ bài tập trong giáo trình (cả tự luận và trắc nghiệm), 
3. Phần mềm thi thử trắc nghiệm cuối kỳ (dựa theo đề thi thật), có bấm giờ làm bài, trả điểm, kết quả, giải thích chi tiết
4. Tương tác với người dạy: group zalo hỏi đáp suốt cả kì học (nhóm VIP cho học viên) hoặc có phần bình luận ngay trong khóa học.
5. Khóa học cập nhật liên tục update mới (nếu có) và đề thi mẫu mới (nếu có) trong cả kỳ học
Đối tượng tham gia (band 0 => 8+)
Tất cả các bạn sinh viên học lại từ đầu
Tất cả các bạn sinh viên trong quá trình luyện đề và ôn tập kiến thức.
Link khóa học: https://onthisinhvien.com/khoa-hoc-6491134649958400