Cuộc thi “The Conqueror - NEU English Olympiad 2022”- Ôn thi sinh viên đồng hành cùng CLB Cộng đồng tiếng Anh trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ngày: 21/05/2022

 

Chúc mừng sự kiện đã thành công rực rỡ

 

Cuộc thi “The Conqueror - NEU English Olympiad 2022”

Thời gian : 18h00 Thứ Bảy ngày 14/5/2022

Nội dung chính : cuộc thi tiếng Anh và tìm hiểu kiến thức Kinh tế

Đối tượng : sinh viên trên toàn Thành phố Hà Nội

Đơn vị tổ chức : CLB Cộng đồng Tiếng Anh NECo | NEU English Community

Ban tổ chức Cuộc thi The Conqueror 2022 | Đại học Kinh tế Quốc dân