CÔNG BỐ DANH SÁCH TÀI LIỆU ÔN THI A+ CHO KỲ 1 (2020-2021)

Ngày: 05/09/2020

CÔNG BỐ DANH SÁCH TÀI LIỆU ÔN THI A+ CHO KỲ 1 (2020-2021)

heartĐã có phiên bản 2021 - 2022 xem chi tiết tại đây heart

Danh sách các môn kỳ học mới (Kỳ 1 2020-2021) đã được cập nhật nội dung mới nhất và thêm nhiều môn mới cho 1 rổ A+.

Tài liệu hồng HL 2020 2021
Danh sách tài liệu hồng HL 2020 - 2021
Các môn học update sát đề thi nhất cho kỳ này đã được xuất bản từ ngày 5/9/2020.

Nhận diện tài liệu kỳ này: 
Tài liệu hồng HL 2020 2021
Bìa tài liệu hồng HL 2020 - 2021
CẬP NHẬT VÀ ĐÍNH CHÍNH 2020
>> Tài liệu Ôn thi A+ cho kỳ 1 năm 2020 - 2021 được cập nhật và đính chính online 

Địa điểm mua:
1- Tại đại lý 
TUẤN HÙNG
Số 209 trần đại nghĩa
Số 84 trần đại nghĩa

2- Tại trung tâm Ôn thi sinh viên HL
Số 69 ngõ 40 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
click vô ảnh để chỉ dẫn 


Từ khóa: Các môn học năm nhất đại học Kinh tế quốc dân, tài liệu học kinh tế quốc dân, tài liệu HL, Đáp án giải tích NEU, đáp án hướng dẫn bài tập vi mô 1, đáp án hướng dẫn bài tập vĩ mô 1 NEU, các câu hỏi pháp luật đại cương, đáp án các câu hỏi tự luận triết học NEU, Kinh tế chính trị NEU

Gắn tag: Tài liệu hồng HL 2020 - 2021


heartĐã có phiên bản 2021 - 2022 xem chi tiết tại đây heart