Bộ quy tắc hành xử của mentor và học viên trên OTSV

Ngày: 06/04/2022
Bộ quy tắc ứng xử hướng dẫn cách đặt câu hỏi để nhận được hỗ trợ từ mentor trong quá trình học online trên hệ thống Onthisinhvien.com.

Điều 1: Những loại câu hỏi chắc chắn mentor (hoặc admin học tập/CTV BSTL) sẽ trả lời:
  • Câu hỏi liên quan đến 1 bài học cụ thể, hoặc trong phạm vi khóa học/tài liệu.
  • Các bài tập hoặc nội dung lý thuyết có sẵn trong khóa học/tài liệu mà có thể phát sinh cách làm khác, cách hiểu khác.
Với những câu hỏi này, Mentor sẽ trả lời học viên trong phạm vi thời gian không quá 24 giờ làm việc (tính theo giờ hành chính) trên khóa học/nhóm zalo. Trường hợp câu hỏi lúc ngoài giờ hành chính sẽ trả lời vào ngày hôm sau, trong giờ hành chính.

Điều 2: Những loại câu hỏi mentor (hoặc admin học tập/CTV BSTL) có thể trợ giúp học viên tìm câu trả lời

Các dạng câu hỏi:
  • Có nguồn câu hỏi rõ ràng (từ sách bt, file thầy cô giao, bài kiểm tra, đề thi minh họa,...), đã thử làm nhưng chưa ra kết quả, mô tả lại được vấn đề hoặc kết quả cần đạt được.
  • Tham khảo tài liệu nguồn khác và có liên quan tới phạm vi khóa học => cần giải thích thêm từ mentor.
Với những câu hỏi này, Mentor (hoặc admin học tập/CTV BSTL) có thể lựa chọn Có hoặc Không hỗ trợ. Trong trường hợp Không hỗ trợ, Mentor (hoặc admin học tập/CTV BSTL) cần đưa ra lý do cụ thể.

Điều 3: Những loại câu hỏi Mentor không hỗ trợ
Những trường hợp sau đây Mentor (hoặc admin học tập/CTV BSTL) có quyền từ chối hỗ trợ trả lời:
  • Học viên đặt câu hỏi mở rộng, ngoài phạm vi khóa học hoặc thuộc các chương trình học khác có nội dung khác hoàn toàn với khóa học.
  • Câu hỏi vi phạm quy chế thi. Ví dụ: đặt câu hỏi trong lúc thi hoặc kiểm tra,...
  • Câu hỏi không có nội dung rõ ràng, cụ thể. Ví dụ: Anh / chị ơi hỗ trợ em với (mà không có nội dung gì khác)
  • Câu hỏi liên quan tới file nhưng không có file đính kèm
  • Hỏi thông tin cá nhân Mentor (hoặc admin học tập/CTV BSTL) hoặc thông tin nội bộ công ty (những thông tin mang tính chất bí mật, nội bộ)