CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU KHÚC YÊU THƯƠNG XII - Ôn Thi Sinh Viên đồng hành cùng Hội Thanh Niên Vận Động Hiến Máu Hà Nội

Ngày: 13/06/2022
CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU KHÚC YÊU THƯƠNG XII  Ôn Thi Sinh Viên đồng hành cùng Hội Thanh Niên Vận Động Hiến Máu Hà Nội
 
 
Chúc mừng sự kiện đã thành công rực rỡ
Thời gian : 7h30 – 16h30, ngày 25, 26/05/2022
Nội dung chính : Hiến máu nhân đạo là một hành động hết sức ý nghĩa nhằm mục đích tiếp tế lượng máu cho những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch cần máu để duy trì cuộc sống .
 
Đối tượng : Tất cả mọi người từ 18 - 60 tuổi, thực sự tình nguyện hiến máu của mình để cứu chữa người bệnh.
 
Đơn vị tổ chức : Hội thanh niên vận động hiến máu Đại Học Kinh Tế Quốc Dân cùng hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội